Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Зелено финансиране

В подкрепа на фирмите в България за устойчиво развитие и бъдеще. 

Ние помагаме на компаниите в България да намалят общите си разходи и потребление на енергия с нови възможности за финансиране. С преминаването към ниско въглеродни устойчиви бизнес модели правим преход към промяната.


Зелено финансиране

GreenProducts-Corporate-Icon-1

Намаляване на емисиите

GreenProducts-Corporate-Icon-2

Енергийна ефективност   

GreenProducts-Corporate-Icon-3

Нисковъглероден транспорт

 

GreenProducts-Corporate-Icon-1

Рециклиране и кръгова икономика

Какво е Зелено финансиране?

 

УниКредит Булбанк има водеща роля в развитието на екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори в устойчивия финансов сектор. Основна стратегия на Банката е създаването на дългосрочна стойност и въздействие.

„Зеленото" финансиране е заем или инвестиция, които подпомагат дейности, щадящи околната среда, като например потребление на ресурси придобити по устойчив начин, проекти свързани с кръгова икономика, изграждане на инфраструктура, преминаване към електрически превозни средства или подобряване на енергийната ефективност на сгради и производствени мощности.

Чрез такива финансови стимули, Банката помага на своите клиенти да намаляват екологичния отпечатък от своята дейност, да подобряват начина на живот и бизнеса, като изграждат по-екологични инвестиции.

"Зеленото" финансиране е основен фокус на общественото внимание, а инвестирането в зелени алтернативи е съществена част от стратегията на УниКредит Булбанк.

Предимства

 

  • Възможност за финансиране на големи и комплексни проекти. Може да финансирате закупуването на най-подходящите за Вашия проект оборудване/технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) или да инвестирате в екологични транспортни средства с бързо и гъвкаво финансиране.
  • Възможност за запазване на капитал за бъдещи инвестиции.
  • При лизинг на електромобили - без или с ниско авансово плащане, капиталът Ви е наличен, за да бъде инвестиран във Вашия бизнес и в бъдещи ESG проекти.
  • Положителен ефект в намаляване на разходите за енергия за собствено потребление, като същевременно намалявате въглеродния отпечатък. Може да финансирате закупуването на най-подходящите за Вашия проект оборудване/технологии за производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди и енергийно ефективно производствено оборудване.
  • Гъвкав начин на издължаване съобразено със спецификите на Вашия бизнес
  • Възможност за финансиране с гаранционни инструменти и съфинасниране на проекти по линия на Плана за възстановяване?

Възможности

Финансирането от УниКредит Булбанк може да подкрепи широк спектър от инвестиции в областта на енергийната ефективност и за производство на енергия от ВЕИ - от малки подобрения до мащабна инфраструктура.

 

GreenProducts-Corporate-Icons-Dec2022-2.png

 

Възобновяеми енергийни източници

Предлагаме гъвкави решения за подкрепа на инвестиции в областта на производството на енергия от ВЕИ, включително и в голям мащаб и комплексност, осигурявайки увереност на клиентите,  че техните бизнес инициативи в този аспект ще бъдат подкрепени и структурирани от експертите с най-дългогодишен опит и утвърдена професионална експертиза на местния банков пазар по отношение на сектор Енергетика. Вижте подробна информация.


Финансиране на проекти с цел подобряване на енергийната ефективност на недвижимите имоти

 

  • Запознайте се с условията за инвестиционен кредит за реновиране и реконструкция на недвижими имоти с цел енергийна ефективност с минимум 30 % спрямо енергийното потребление преди направената инвестиция.
  • Запознайте се с условията за инвестиционен кредит за изграждане на ВЕИ технология/инсталация за производство на електроенергия за собствените нужди на Вашата компания според приходите от продажби.

За повече информация свържете се с Вашия обслужващ банкер.

 

GreenProducts-Corporate-Icons-Dec2022-8.png

Финансиране на проекти с цел придобиване или изграждане на недвижими имоти

GreenProducts-Corporate-Icons-5

 

Специализирано кредитиране за финансиране на придобиване или изграждане на недвижими имоти. УниКредит фокусира усилията си върху осъществяването на положителен и устойчив преход и насърчаваме инвестиции в доходоносно недвижимо имущество с висок енергиен клас,.

Всеки кредит се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта - цел, очаквани приходи, срок, развитие, стратегия за продажби или отдаване под наем. Вижте подробна информация.

 


Застраховки за възобновяеми енергийни източници

 

 

Независимо дали става дума за фотоволтаични централи, ветрогенераторни паркове, електроцентрали на биомаса или водно електрически централи те се нуждаят от защита срещу различни видове рискове. Природните бедствия, предизвикани от изменението на климата, застрашават инфраструктурата и носят значително въздействие върху вашия бизнес. УниКредит Застрахователен Брокер може да разработи план за намаляване на възможните рискове пред Вашата компания. Научете повече и вижте видеото. 

GreenProducts-Corporate-Icons-6

Електрически автомобили

GreenProducts-Corporate-Icons-8

 

Подсигурете бъдещето си и се възползвайте от преференциални условия за едно по-добро бъдеще без замърсяване на околната среда, по-лесна поддръжка на двигател и лесен достъп без такси за паркиране в центъра на големите градове. Ако искате да се присъедините към следващото поколение екологичен транспорт, УниКредит Лизинг ще Ви помогне. УниКредит Застрахователен Брокер Ви предлага и специален застрахователен пакет.  Научете за условията и вижте видеото.

Често задавани въпроси

Каква е екологичната, социална и управленска отговорност на УниКредит?

Отговори на най-често задаваните въпроси за ESG ангажимента на организацията ще откриете в специално разработения ESG въпросник.

 

Готови ли сте да направите следващата стъпка по пътя си към по-устойчив бизнес?

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна
Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Нашите клиенти вече пестят не само енергия

Прочетете интересни истории за компании, които вече направиха стъпка към устойчивия бизнес.