Финансови пазари и инвестиционно банкиране

Финансови пазари и услуги и инвестиционно посредничество за вашия бизнес.

Финансови пазари и услуги

УниКредит Булбанк предлага услуги на финансовите пазари, като покупко-продажба на валута и управление на финансовия и валутен риск.

Инвестиционно посредничество

Различни услуги и инвестиционно посредничество за всички, които се интересуват от инвестиции във финансови инструменти.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II