Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговско финансиране

Осигурете сигурност при осъществяването на външнотърговски сделки чрез възможностите за търговско финансиране на УниКредит Булбанк. 

Търговско финансиране

Банкови гаранции

Подсигурете бизнеса си с възможности за банкови гаранции и авизиране на банкови гаранции.

Акредитив

Запознайте се с възможностите за акредитиране на вашия бизнес и сконтиране на акредитиви.

Документарно инкасо

Съдействие при документи по внос и износ