Инвестиционни продукти

Иновативни решения за инвестиционни продукти, отговарящи на вашите бизнес нужди.

Спестовен план Pioneer

Спестявате и реализирате добра доходност с малки суми, които всеки месец се инвестират във взаимни фондове Pioneer.

Взаимни фондове Pioneer

Директни инвестиции във взаимни фондове Pioneer. Средствата ви се управляват от лидера на пазара на инвестиционни продукти в България Pioneer Investments.

Пенсионни фондове

Осигурете си допълнително спокойствие и достойни старини с пенсионните фондове на УниКредит Булбанк и Пенсионноосигурително дружество Алианц България.