Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сейфове и депозитни касети

УниКредит Булбанк предоставя трезорите си за съхранение на ценности.

  • Висока степен на сигурност
  • Конфиденциалност
  • Избор на срокове за ползване и размери на сейфовете
  • Неограничен достъп в рамките на работното време за конкретен граждански трезор

 

 

Сейфове и депозитни касети

Условия

  • УниКредит Булбанк дава под наем касетки въз основа на сключен договор.
  • Касетките се предоставят на физически лица срещу представяне на документ за самоличност.
  • Предоставените касетки са за лично ползване и не могат да бъдат пренаемани.
  • Касетките служат за съхранение на парични знаци, ценности, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други.
  • До съдържанието на касетката достъп има само наемателят (пълномощникът).
  • Вложените в касетката вещи са без обявена стойност и съдържание.