Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Планове за ежедневно банкиране

За ваше удобство създадохме точни планове с явни условия и определен набор от продукти и услуги. Изберете най-практичното абонаментно предложение и оптимизирайте месечния си бюджет, за да знаете какво плащате, когато плащате.

Планове за ежедневно банкиране

Промо

Една година на плюс.

Възползвайте се до 31.12.2023 г. от една година банкиране без месечна такса с План „Плюс“* за младежи от 18 г. до 29 г.

Научете повечеза Промо

 

* Размер на месечна такса при наличие на регулярни месечни постъпления по основната сметка, включена в плана.

Прилага се за първите четири месечни таксувания след предоставяне на плана, като след този период размерът на таксата се запазва при наличие на регулярни постъпления, а при липса на такива, таксата е в размер на 5.55 лв.

За регулярни постъпления се считат всички входящи преводи по основната сметка, включена в плана, от други лица минимум 3 от последните 4 месеца при минимална сума на регулярно месечно постъпление от 10 лв.

 

** За депозити в общ размер над 4 000 лева дневно се дължи отделна такса "Депозиране на банкомат на суми над 4 000 BGN" съгласно Тарифата на Банката.

Какво получавате?

  • Във всички планове може да бъде включена новооткрита или съществуваща разплащателна сметка. 
  • В планове Старт и Плюс може да бъде включена новооткрита дебитна карта Visa Debit или съществуваща дебитна карта Visa Debit/ V PAY/ V PAY Lukoil/ V PAY Donna.
  • В план Макс може да бъде включена новооткрита или съществуваща дебитна карта Visa Gold.
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой тегления без такса на банкомати на УниКредит в България и чужбина (Европейско икономическо пространство)
  • В план Макс са включени неограничен брой тегления без такса на банкомати на други банки в България и чужбина (Европейско икономическо пространство)
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой плащания на битови сметки (ток, вода, телефон, Интернет и други) през електронен канал без такса .
  • В планове Плюс и Макс са включени неограничен брой преводи в лева и евро без такса към сметки в УниКредит Булбанк, извършени през електронен канал.
  • В план Макс са включени неограничен брой преводи в лева и евро през БИСЕРА и SEPA до 100 000 лв. (или равностойност в евро) към всички банки от Европейското икономическо пространство, извършени през електронен канал, без такса.
  • Във всички планове са включени неограничен брой преводи по мобилен номер през Булбанк Мобайл без такса.