Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пари в резерв

„Пари в резерв“ представлява овърдрафт по дебитна карта с превод на работна заплата. Осигурете си спокойствие, когато обстоятелствата ви изненадат и парите ви не стигат. Разполагате със средства по всяко време дори в най-неочакваните ситуации.

 

Заявете на телефон за местни мобилни оператори

Заявете

Пари в резерв

Предназначение

Продуктът „Пари в резерв“ представлява овърдрафт и е най-бързият и удобен начин да разполагате с допълнителни средства в случай на нужда. С тях можете да увеличите наличността по сметката си до предварително определен размер. Това ви позволява да разполагате с допълнителни средства, когато вашите собствени свършат.

Погасяването става автоматично, веднага след всяко постъпление по сметката ви, а отпуснатата сума може да се усвоява и погасява многократно. Важно е да знаете, че услугата се активира само след изчерпване на вашите собствени средства, т.е. това е опция, която не сте задължени да използвате, но е добре да имате.

Пари в резерв

Пари в резерв

Как работят и какъв е пътят им?

Приложение

„Пари в резерв“ са ви необходими в случаите, в които нямате наличност в сметката, а ви трябват средства за извънредни ситуации:

  • Непредвидено пътуване, неочакван ремонт на автомобила или друг неотложен разход

  • Заплатата ви закъснява, а трябва да покриете текущите си задължения - битови сметки, наем или вноска по кредит

  • За всеки случай – заделените пари в резерв никога не са излишни

Условия

За да получите "Пари в резерв" е необходимо да отговаряте на следните условия:

  • Да получавате работната си заплата по сметка в УниКредит Булбанк
  • Да бъдете на постоянен трудов договор от поне 6 месеца при настоящия си работодател
  • Да погасявате редовно кредитните си задължения

Често задавани въпроси

В случай, че изразходите целия лимит от услугата „Пари в резерв“ и ви е трудно да го погасите за известно време, то ние ви предлагаме информация, която ще ви бъде от полза.

Преди да започнете, проверете текущия баланс на собствените ви средства, размера на сумата в „Пари в резерв“ и колко ще ви струва, ако ги ползвате. Свържете се с нас или проверете последното си извлечение, за да видите колко дължите и какви лихви и такси плащате всеки месец.

Задайте си цел - заделяйте определена сума от месечните си приходи, които да остават в сметката ви и да покриват част от вече използваната в „Пари в резерв“. Ако прецените, че лимитът ви е прекалено висок, може да поискате от банката да го намалява всеки месец в съответствие със сумата, която отделяте. По този начин няма да се изкушавате или отклонявате отново с допълнително отпуснатите средства.

Ако прецените, че ползваната сума в „Пари в резерв“ надвишава възможностите ви, бихте могли да я намалите, като посетите удобен за вас клон на УниКредит Булбанк. Промяната на лимита е безплатна. Нужно е само да определите колко точно да бъде той. Практиката показва, че лимит в размер на 1 или 1 ½ работна заплата се управляват най-лесно от клиентите.

Парите в „Пари в резерв“ са средства за краткосрочни цели и ситуации с период на ползване 1 г. и възможност за автоматично подновяване. Такса за разглеждане на искане за овърдрафт/удължаване на срочен овърдрафт, се събира и с предвидена в Тарифата за физически лица, при подаване на искане за кредит/един месец преди изтичане на крайния срок по сключен договор за "Пари в резерв".

Погасяването става лесно и удобно. Не се налага да помните падежни дати и размер на погасителна вноска, защото всяко едно постъпление погасява сума от вашия резерв, в случай че сте изразходили такава.

Лихва плащате само и единствено в случай, че сте ползвали средства от „Пари в резерв“. Тя се определя на дневна база, само върху ползваната сума и се заплаща в края на всеки месец, от месеца в който сте усвоили резерва си, до пълно погасяване. Това става автоматично при наличие на средства по сметката ви и лимита по „Пари в резерв“. По този начин не е необходимо да отделяте време и да внасяте средства на гише в клон на банката.

Лесно и изцяло дистанционно:

  • Свържете се с консултант на *2274 или
  • Подайте искането си с няколко клика през  Булбанк Мобайл;
  • Консултирайте се и получете Вашата персонална оферта;
  • Подпишете необходимите документи електронно и вече имате пари в резерв по сметката си.

Заявете сега