Овърдрафт по дебитна карта, с превод на работна заплата

Бъдете спокойни, че разполагате с пари по всяко време, с овърдрафт по дебитна карта с превод на работна заплата. Отпускат се до 5 нетни заплати без изискване за обезпечение.

 • Получавате сума до 5 нетни заплати на ваше разположение
 • Ползвате с дебитна карта на банкомат или ПОС терминал
 • Изплащате до 12 месеца с възможност за удължаване
 • Ползвате отстъпка с Програма „Модула“
 • Плащате лихва само върху използваната сума
 • Бърз отговор при кандидатстване

 

Запитване

Характеристики

Цел

Финансиране на текущи потребности на кредитополучателя.

Срок

12 месеца с възможност за автоматично удължаване.

Валута

Лева

Обезпечение

 • Не се изисква обезпечение
 • Не се изисква съпруг/съпруга да са  солидарни длъжници по кредита
 • Не се изисква застраховка „Живот“

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Тарифа

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж от минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити

Кандидатстване

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за кредит на физически лица.
 3. Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас.

Допълнителни продукти