Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционно банкиране

Подпомагаме вашия бизнес да емитира книжа на финансовия и капиталовия пазар. Съдействаме в процеса на сливания и придобивания на компании.

Инвестиционно банкиране

Капиталови пазари

Иновативни услуги, свързани с емитиране на акции, дългови ценни книжа, хибридни инструменти и други посреднически услуги.

Сливания и придобивания

УниКредит Булбанк предлага професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки по придобиване и продажба