Стандартен инвестиционен кредит

Дългосрочен кредит с фиксиран срок и размер за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности.

Използва се за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти или строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита.

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Предимства

 • Възможност за финансиране на инвестиционни корпоративни проекти.

 • Възможност за планиране на разходите по обслужване на кредита.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на инвестиционен проект

Изисквания

Изисквания за отпускане на кредита

Тъй като кредитът представлява форма на целево финансиране, е необходимо да предоставите разходооправдателни документи.

За инвестиционни кредити (над 500 000 лева) се изисква да представите бизнес план и финансова прогноза (счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите) за срока на кредита, заедно с разяснения за бизнес целите и предположенията, на които се базира финансовата прогноза.

Изискване за собствено участие

Банката изисква от кредитоискателя да участва със собствени средства до определен процент – минимум 20% от общите разходи за инвестиционния проект без ДДС. За някои специфични видове инвестиционни кредити или за особени случаи е приемливо да се изисква по-малко собствено участие.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др..

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Източник за погасяване са паричните средства, генерирани от експлоатацията на финансираната инвестиция, наред с разполагаемите източници, свързани с обичайната дейност на кредитоискателя.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти