Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартен инвестиционен кредит

Дългосрочен кредит с фиксиран срок и размер за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности.

Използва се за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти или строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита.

Стандартен инвестиционен кредит

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

 • Дългосрочен заем с фиксирана продължителност и размер за финансиране на предварително определени инвестиционни нужди.
 • Използва се за финансиране на корпоративни проекти, покупка на дълготрайни активи, недвижими имоти или строителство. Вноските са предварително уговорени в договора за целия период на кредита.
 • Възможност за планиране на разходите по обслужване на кредита.
 • Възможност за гратисен период по главница.
 • Възможност за финансиране на ДДС чрез предоставяне на допълнително структурирано оборотно финансиране.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на инвестиционен проект

Изисквания

Изисквания за отпускане на кредита

Тъй като кредитът представлява форма на целево финансиране, е необходимо да предоставите разходооправдателни документи.

За инвестиционни кредити (над 500 000 лева) се изисква да представите бизнес план и финансова прогноза (счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите) за срока на кредита, заедно с разяснения за бизнес целите и предположенията, на които се базира финансовата прогноза.

Изискване за собствено участие

Банката изисква от кредитоискателя да участва със собствени средства до определен процент – минимум 20% от общите разходи за инвестиционния проект без ДДС. За някои специфични видове инвестиционни кредити или за особени случаи е приемливо да се изисква по-малко собствено участие.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Обезпечението може да включва един или комбинация от следните активи:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица
 • Други

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Погасяване

Източник за погасяване са паричните средства, генерирани от експлоатацията на финансираната инвестиция, наред с разполагаемите източници, свързани с обичайната дейност на кредитоискателя.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти