Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Достъп до капиталови пазари

Достъп до капиталови пазари

УниКредит Булбанк предлага достъп до капиталовите пазари за директни инвестиции в акции, облигации, борсово търгуеми фондове и други финансови инструменти в България и на много международни пазари.

Меню "Инвестиции и пазари" в Онлайн банкирането, Ви позволява да подавате поръчки за покупка и продажба на акции, облигации,  борсово търгуеми фондове и други финансови инструменти в България и на много международни пазари.

За повече информация разглеждайте раздела ни за Инвестиционно посредничество.


Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II