Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Архив гаранционни схеми

Архив гаранционни схеми

Линия за финансиране, предоставена от ЕИБ - приключила програма*

Финансиране на проекти с инвестиционна цел и кредити за оборотни средства с преференциални лихвени условия — с линия за финансиране от ЕИБ

Програма „ЕИФ EGF без кап на гаранцията“ - приключила програма*

Възможност за финансиране и кредитиране на стартиращи, микро, малки и средни компании, както и предприятия със средна пазарна капитализация.

Гаранционна схема НГФ 5 - приключила програма*

Гаранционната схема НГФ улеснява финансирането на малки и средни предприятия, предоставяйки условия за кредитиране на клиентите на УниКредит Булбанк.

Схема за споделяне на риска, предоставена съвместно с ЕИБ - приключила програма*

Предоставя възможност за оборотно и инвестиционно финансиране на междинни и големи компании.

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19 - приключила програма*

Финансиране на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Гаранционна схема InnovFin - приключила програма*

InnovFin е специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и ориентирани към изследователска и развойна дейност компании.