Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Репо сделки

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Какво представляват

Репо сделката представлява договор за финансово обезпечение, при което се прехвърлят ценни книжа/финансови инструменти, като се фиксира бъдещ момент и цена на обратното им изкупуване.

Предимства

  • Служи като алтернатива на краткосрочно финансиране.

За кого е предназначена услугата

Корпоративни клиенти с одобрен деривативен лимит.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 132 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 131 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 130 на цената на един градски разговор