Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Какво представляват

Репо сделката представлява договор за финансово обезпечение, при което се прехвърлят ценни книжа/финансови инструменти, като се фиксира бъдещ момент и цена на обратното им изкупуване.

Предимства

  • Служи като алтернатива на краткосрочно финансиране.

За кого е предназначена услугата

Корпоративни клиенти с одобрен деривативен лимит.

За контакти