Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Курсове и индекси

Курсове и индекси

Пазарни лихвени индекси

Актуални стойности на пазарните лихвени индекси SOFIBOR, EURIBOR и LIBOR.

Методология за определяне на лихвените проценти по кредити

Методология за формиране на лихвения процент по потребителските и ипотечните кредити, отпускани от УниКредит Булбанк.

Валутни курсове

Валутни курсове - графики на обменни курсове и калкулатор за конвертиране от една валута в друга. Референтни курсове на Европейската централна банка.