Спестовни и инвестиционни застраховки

Осигурете спокойствие и реализирайте добра доходност за вас и вашите близки, като спестявате и инвестирате вноските по застраховките си.

Застраховка „Живот“ - Unit Linked

Застраховка „Живот“ - Unit Linked е комбинация от застрахователните покрития на Алианц Живот и инвестиционните възможности на фондове Pioneer.