Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансови пазари и услуги

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път.

Финансови пазари и услуги

Валутен пазар

Валутен обмен - операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия и без комисионни.

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Меню "Инвестиции и пазари" позволява да подавате поръчки за покупко-продажба на ценни книжа, проверявате и следите поръчките и сделките от портфейла си.