Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Валутен пазар

Валутен обмен - операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия и без комисионни. 

Валутен пазар

Предимства

  • За всички суми по-големи или равни на 10 000 евро (или тяхната равностойност), сделките за обмен на валута могат да се  договарят пряко с корпоративен дилър „Продажби“ или с мениджър „Корпоративни клиенти“
  • Конкурентни обменни курсове
  • Удобен за потребителите интерфейс за сделки за валутен обмен в системата за електронно банкиране
  • Най-широк спектър от чуждестранни валути на местния пазар
  • Най-опитният екип „Корпоративни трежъри продажби“ на местния пазар, който обслужва клиентите и подкрепя бизнеса с отдаденост и професионализъм

Какво представлява

Валутният обмен е споразумение между банката и клиента да обменят определена сума от една валута в друга по определен курс. Сделката може да е касова или безкасова. Безкасовата сделка може да бъде между две сметки в УниКредит или за плащане в чужбина, когато приемащата сметка не е в УниКредит.

Сделките за обмен на валута могат да се извършват и чрез електронните банкови системи на УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк, лидер на българския междубанков валутен пазар, гарантира на клиентите изпълнението на валутен обмен без допълнителни такси при конкурентни пазарни условия. 

Вижте валутните курсове

За кого е предназначена услугата

  • Клиенти от всички банкови сегменти
  • Компании с международен търговски бизнес

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 122 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 123 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 124 на цената на един градски разговор