Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Архив гаранционни схеми

Архив гаранционни схеми

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19 - приключила програма*

Финансиране на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Програма „ЕИФ EGF без кап на гаранцията“ - приключила програма*

Възможност за финансиране и кредитиране на стартиращи, микро, малки и средни компании, както и предприятия със средна пазарна капитализация.

Гаранционна схема НГФ 5 - приключила програма*

Гаранционната схема НГФ улеснява финансирането на малки и средни предприятия, предоставяйки условия за кредитиране на клиентите на УниКредит Булбанк.

Гаранционна схема Documentary Finance Facility - приключила програма*

80% гаранционно покритие, без допълнително обезпечение и гаранционна такса.

Програма „ФМФИБ Възстановяване“ - приключила програма*

Програма на ФМФИБ за гарантиране на портфейл от кредити по Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19.

Гаранционна схема InnovFin - приключила програма*

InnovFin е специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и ориентирани към изследователска и развойна дейност компании.