Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Срочен депозит

Решение за съхранение на свободни средства в лева или чуждестранна валута.

Срочен депозит

Характеристики

Срок на фирмения депозит

Икона
  • 7, 14, 30, 60, 90, 180, 270 или 360 дни.
  • С възможност за договаряне на срокове и условия по депозитни сметки.

Минимална сума за откриване и поддържане на депозит

Икона

3 000 валутни единици

Подновяване

Икона

По ваше желание на падежа депозитът може да се поднови автоматично и лихвата да се капитализира по депозитната сметка или да се преведе по разплащателната сметка на фирмата.

Такси

Икона

Без такси за откриване и месечно обслужване на депозитна сметка.

Тарифа и общи условия

Диаграма икона ​​​​​​​Лихвен бюлетин

Сходни продукти