Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Реално терминално устройство ПОС

Приемането на плащания с банкови карти подпомага развитието на вашия бизнес, изгражда атрактивен имидж пред вашите клиенти и им дава гъвкавост и избор на начина на плащане.

 • ПРОМО Станете наш клиент с ПОС на специални цени от 0.99% такса за приемане на всички видове карти за период от 6 месеца
 • Създавате допълнително удобство на клиентите си.
 • Намалявате касовите наличности и разходи по инкасова дейност.
 • Улеснявате процеса при счетоводно отчитане във фирмата.

 

 

Реално терминално устройство ПОС

Характеристики

Приемане на трансакции

Икона

Приемане на всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International.

Валута на сметката

Икона

Лева, евро

Срок за заверка на плащанията

Икона
 • До 1 работен ден

Време на инсталиране

Икона
 • 5 работни дни за регион София
 • 8 работни дни за страната

Дежурен център

Икона

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване.

Осчетоводяване на плащания

Възможност за осчетоводяване на плащания с карти на реално терминално устройство ПОС и дължимите на банката такси по две отделни разплащателни сметки в лева и евро.

Работа с реално терминално устройство ПОС

Икона

Обучение за работа с терминалното устройство.

Инструкции и поддръжка

Икона

Подробни инструкции за работа с терминалното устройство ПОС и техническа поддръжка.

Параметри

Такса

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,20% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,60% за потребителски кредитни карти
1,80% за корпоративни карти

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,80% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,80% за потребителски кредитни карти
2,00% за корпоративни карти

Инсталиране на реално терминално устройство ПОС

Без такса

Месечна такса за поддръжка на GPRS карта за пренос на данни

5 лв. (с вкл. ДДС)

Такса за ползване на терминално устройство ПОС при реализиран месечен оборот до 1 500 BGN включително 12 лв. (с вкл. ДДС)

Извлечение по имейл

Без такса

Допълнителни функционалности

 • Стационарни устройства с GPRS и LAN (Ethernet) комуникация
 • Мобилни устройства с GPRS комуникация

Свързване на терминалното устройство ПОС с касовата система в търговския обект.

Услугата позволява извършване на плащане на стока или услуга без физическото присъствие на картата. Предлага се на търговци, чиито предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Картодържателят може да получи до 50 лв. в брой за една трансакция при плащане на стоки или услуги с карта на Visa, V PAY, Visa Electron, Maestro и MasterCard.

Гъвкава и автоматизирана програма за взаимно партньорство между банката и търговци. Програмата дава възможност на търговеца да възнагради свои клиент с награда под формата на точки при извършване на плащане с карта. Партньорите могат да създават различни кампании като happy hour, достигнат оборот или при рожден ден на клиента.

Разсрочването на покупка е нова и изключително удобна функционалност, която ще Ви донесе ползи в бъдеще, спомагайки за увеличаване на продажбите Ви.

Всеки клиент с кредитна карта на физически лица UniCredit Shopping card издадена от Банката ще се възползват от възможност да разсрочват всяка направена покупка на Ваш ПОС терминал на стойност равна или по-голяма от 50 лв, като за период от 3 месеца таксата за разсрочване ще бъде в размер на 0%.

Разсрочването може да бъде направено и за период от 6, 9, 10, 12, 18, 24, или 36 месеца, за който следва да се заплати и такса съгласно Тарифата на Банката за физически лица.

Кандидатстване

Кой може да кандидатства за реално терминално устройство  ПОС?

Всички юридически лица (регистрирани по Търговския закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл. 2. от Търговския закон:

 • Самоосигуряващи се лица.
 • Лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища.

Какво е необходимо?

Да се подаде Искане в клон на УниКредит Булбанк и ако е необходимо да се открие разплащателна сметка.

 

ЗАЯВЕТЕ

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна