Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Реално терминално устройство ПОС

Предложете на клиентите си сигурен, удобен и модерен начин на разплащане във вашите търговски обекти. Приемането на плащания с банкови карти подпомага развитието на вашия бизнес, изгражда атрактивен имидж пред вашите клиенти и им дава гъвкавост и избор на начина на плащане.

  • Създавате допълнително удобство на клиентите си.
  • Намалявате касовите наличности и разходи по инкасова дейност.
  • Улеснявате процеса при счетоводно отчитане във фирмата.

 

 

Реално терминално устройство ПОС

Характеристики

Приемане на трансакции

Икона

Приемане на всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International.

Валута на сметката

Икона

Лева, евро

Срок за заверка на плащанията

Икона
  • До 1 работен ден

Време на инсталиране

Икона
  • 5 работни дни за регион София
  • 8 работни дни за страната

Дежурен център

Икона

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване.

Осчетоводяване на плащания

Възможност за осчетоводяване на плащания с карти на реално терминално устройство ПОС и дължимите на банката такси по две отделни разплащателни сметки в лева и евро.

Работа с реално терминално устройство ПОС

Икона

Обучение за работа с терминалното устройство.

Инструкции и поддръжка

Икона

Подробни инструкции за работа с терминалното устройство ПОС и техническа поддръжка.

Параметри

Такса

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,20% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,60% за потребителски кредитни карти
1,80% за корпоративни карти

Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro и Diners Club International, издадени от Доставчици на платежни услуги със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

1,80% за потребителски дебитни/предплатени карти
1,80% за потребителски кредитни карти
2,00% за корпоративни карти

Инсталиране на реално терминално устройство ПОС

Без такса

Месечна такса за поддръжка на GPRS карта за пренос на данни

4.17 лева (облагаема с ДДС)

Извлечение по имейл

Без такса

Допълнителни функционалности

  • Стационарни устройства с GPRS и LAN (Ethernet) комуникация
  • Мобилни устройства с GPRS комуникация

Свързване на терминалното устройство ПОС с касовата система в търговския обект.

Услугата позволява извършване на плащане на стока или услуга без физическото присъствие на картата. Предлага се на търговци, чиито предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Картодържателят може да получи до 50 лв. в брой за една трансакция при плащане на стоки или услуги с карта на Visa, V PAY, Visa Electron, Maestro и MasterCard.

Гъвкава и автоматизирана програма за взаимно партньорство между банката и търговци. Програмата дава възможност на търговеца да възнагради свои клиент с награда под формата на точки при извършване на плащане с карта. Партньорите могат да създават различни кампании като happy hour, достигнат оборот или при рожден ден на клиента.

Разсрочването на покупка е нова и изключително удобна функционалност, която ще Ви донесе ползи в бъдеще, спомагайки за увеличаване на продажбите Ви.

Всеки клиент с кредитна карта на физически лица UniCredit Shopping card издадена от Банката ще се възползват от възможност да разсрочват всяка направена покупка на Ваш ПОС терминал на стойност равна или по-голяма от 50 лв, като за период от 3 месеца таксата за разсрочване ще бъде в размер на 0%.

Разсрочването може да бъде направено и за период от 6, 9, 10, 12, 18, 24, или 36 месеца, за който следва да се заплати и такса съгласно Тарифата на Банката за физически лица.

Кандидатстване

Кой може да кандидатства за реално терминално устройство  ПОС?

Всички юридически лица (регистрирани по Търговския закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл. 2. от Търговския закон:

  • Самоосигуряващи се лица.
  • Лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитавани от тях жилища.

Какво е необходимо?

Да се подаде Искане в клон на УниКредит Булбанк и ако е необходимо да се открие разплащателна сметка.