Европейски фондове

Открийте актуални възможности за финансиране на вашия бизнес по мерки и програми на Европейския съюз.

Инициатива за МСП

Инициатива за МСП е съвместен гаранционен инструмент на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд, ЕИБ и българското правителство.

Гаранционна схема InnovFin

Гаранционна схема InnovFin

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит с ускорена процедура за получаване на одобрение и без такса за предсрочно погасяване с безвъзмездната помощ.

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

Нови възможности с европейски фондове

Открийте Европейската програма подходяща за вас в новата ни дигитална брошура на УниКредит Булбанк „Откривам нови възможности с европейски фондове.“