Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Европейски фондове

Открийте актуални възможности за финансиране на вашия бизнес по мерки и програми на Европейския съюз.

Европейски фондове

Програма „ФМФИБ Възстановяване“

Програма на ФМФИБ за гарантиране на портфейл от кредити по Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19.

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

Финансиране на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Гaранционна схема COSME

Гаранционна схема COSME е без такса за клиентите, малките и средни компании, както и тези в стартов етап на развитие.

ЕБВР Инструмент за споделяне на риска

Инструментът за споделяне на риска (Risk Sharing Framework) е гаранционна схема, сключена между УниКредит Булбанк и ЕБВР.

Гаранционна схема Documentary Finance Facility

80% гаранционно покритие, без допълнително обезпечение и гаранционна такса.

Гаранционна схема НГФ 5

Гаранционната схема НГФ улеснява финансирането на малки и средни предприятия, предоставяйки условия за кредитиране на клиентите на УниКредит Булбанк.

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор Животновъдство и сектор Растениевъдство.

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит с ускорена процедура за получаване на одобрение и без такса за предсрочно погасяване с безвъзмездната помощ.

Земеделски кредити срещу субсидии

Kредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители в лева или евро на преференциални ценови условия

Издаване на банкови гаранции

Издаване на банкови гаранции, кредитни уверения и банкови референции за проекти, финансирани по линия на ЕС

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

Програма „ЕИФ EGF без кап на гаранцията“

Възможност за финансиране и кредитиране на стартиращи, микро, малки и средни компании, както и предприятия със средна пазарна капитализация.