Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Разплащания

УниКредит Булбанк дава възможност за извършване на касови или безкасови плащания, нареждане на банкови преводи във всички клонове на банката.

Разплащания

Плащания

УниКредит Булбанк дава възможност за извършване на касови или безкасови плащания, нареждане на банкови преводи във всички клонове на банката.

Директен дебит

Платежна операция, при която платецът предварително депозира съгласие пред банката за незабавно извършване на плащане на задължения от неговата сметка.

Булдирект

Система за безкасови разплащания в лева между корпоративни клиенти на банката, основана на принципите на директния дебит.

УниКоРекТ

Специализирана услуга за приемане на касови и безкасови плащания от доставчици на стоки и услуги с множество платци.

Комунални и периодични плащания Bulbank Pay

Платформа, която предоставя на доставчици на комунални или други услуги възможност за събиране на вземания от техните платци.

Електронна търговия

Услуга за разплащания с банкови карти Visa и MasterCard през интернет на сайта на дадена компания, която предлага стоки или услуги.

Превод на работни заплати

Услуга за изплащане на възнаграждения на служители на юридически лица и бюджетни организации.