Директен дебит

Директният дебит е платежна операция, при която платецът предварително депозира своето съгласие пред банката за незабавно извършване на плащане на задължения от неговата сметка по искане на получателя.

Тази услуга най-често се използва за извършване на периодични плащания. Такъв вид плащания са задължения по кредити, комунални плащания и други.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна