Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционни фондове Amundi Group

Директни инвестиции във взаимни фондове Amundi Group. Доверете ни инвестиционните си планове. Средствата ви ще се управляват от лидера на пазара на инвестиционни продукти в България Amundi Asset Management.

Запитване

Инвестиционни фондове Amundi Group

Предимства

 • Достъп до инвестиционни средства с високо качество при ниска сума на вложението. 
 • Закупуване на дялове от кошница, включваща акции и облигации на множество компании в различни сектори и места по света.
 • Прозрачност при управлението на инвестициите. 
 • Диверсификация на риска.
 • Висока ликвидност на средствата.
 • Възможност за реализация на вашите житейски планове с придобитите от инвестицията средства.
 • Необлагаема капиталова печалба от инвестиции във взаимни фондове.

Характеристики

Изберете стратегия на инвестиране в директна инвестиция в съответствие с вашите желания.

Фондовете са съставени от подфондове с различни инвестиционни стратегии и могат да предложат решение за различна финансова цел. Всеки подфонд има различен потенциал за доходност и рисков профил (от консервативен до динамичен). Нека вашите средства се възползват от потенциала за растеж на международните капиталови пазари.

 

Минимална сума за първоначална инвестиция

Икона

500 евро/ щатски долари

Такси

Икона

Първоначалната такса зависи от избрания фонд. За повече информация, попитайте вашия банкер в УниКредит Булбанк.

Валута

Икона

Щатски долари или евро

Минимална сума за всяка следваща инвестиция

Икона

150 евро/ щатски долари

Времеви хоризонт на спестяване

Икона

Дългосрочен


Фондът се предлага на местни и чуждестранни физически и юридически лица (с изключение на граждани на САЩ и на дружества, в капитала на които участват граждани или фирми на САЩ).

Amundi Asset Management

Целта им е да осигури инвестиционни решения за широк кръг от инвеститори. Поставят клиента на първо място, за да създадат дългосрочна и базирана на взаимно доверие връзка.

Управление, продажба и дистрибуция на взаимни фондове и алтернативни инвестиционни програми. Amundi Asset Management управлява над 1.7 трилиона евро към 31.03.2021 в повече от 160 фонда и присъстват в 37 страни и на всички капиталови пазари.

Получава награда от Financial News за най-добро дружество за управление на активи в света за 2017 година.

История

Amundi Asset Management има над 80 години опит в предлагането и управлението на взаимни фондове. Първият взаимен фонд на Pioneer Investments, Pioneer Fund - създаден през 1928 г., е един от четирите най-стари фонда в САЩ.

Amundi Asset Management в България

Pioneer Investments, вече част от Amundi Group е първото чуждестранно дружество за управление на активи, което предлага инвестиционни продукти в България в сътрудничество с УниКредит Булбанк.

В България се предлагат ценни книжа (единици) на регистрираните в Люксембург фондове на Amundi Group. Те се състоят от няколко под-фонда и са фонд тип „чадър” - дават възможност на инвеститорите да избират между една или повече инвестиционни цели чрез инвестирането в един или повече под-фондове.

Фондове Amundi Group

Фондовете на Amundi Group са регистрирани в Люксембург и допуснати до публично предлагане съгласно Директивите на Европейския съюз.

В България се предлагат единици от клас А, недистрибутивни (неразпределящи дивидент) и дистрибутивни (разпределящи дивидент) в евро и/или щатски долари в следните под-фондове:

 

 • Под-фондове в акции
 • Под-фондове в облигации
 • Под-фондове „Пълна възвръщаемост“
 • Краткосрочни под-фондове
 • Балансиран фонд
 • Пълен глобален капиталов растеж
 • Фондове от европейски акции
 • Фондове от световни акции
 • Фондове от американски акции
 • Кеш фондове
 • Протект 90
 • CPR фондове

Информация за всички фондове и техните проспекти са достъпни на официалния сайт на Amundi Asset Management.

Инвестиране във взаимни фондове

Подробна информация за фондове Amundi Group и възможностите за директна инвестиция можете да получите:


Предупреждение за риск

Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възвърнат пълния размер на вложените средства. 

Предупреждение до инвеститорите за възможни рискове: Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранция. Съдържащата се тук информация е само с илюстративна цел и не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира или да прави други сделки с Дялове/Акции на Фондовете. УниКредит Булбанк АД не извършва дейност по предоставяне на инвестиционни съвети. Проспектите и Документите с ключова информация за инвеститорите са достъпни и могат да бъдат получени във всички филиали на УниКредит Булбанк, както и по всяко време на www.amundi.bg.

 

Отговорно инвестиране

ESG.png  Amundi e най-голямото дружество за управление на активи в Европа, също така водещо и по отношение на Отговорното Инвестиране (ESG).

ESG.png  Отговорното инвестиране е изцяло интегрирано в стратегията на Amundi.

ESG.png  В подкрепа на прехода към свят с нулеви вредни емисии, Amundi се присъедини към инициативата Net Zero Asset Managers.

ESG.png  88% от фондове в България отговарят на най-високите ESG критерии.

Банката осъществява дейности по поддистрибуция на акции/ дялове от Фондовете на основание на договор, сключен с Амунди Чешка Република Управление на Активи А.С. (Amundi Czech Republic Asset Management, A.S.), дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Чехия, което, на свой ред, е определено от Управляващото дружество за дистрибутор на акции/ дялове от Фондовете.


 

 

Сходни продукти