Промени по тарифи, лихви и условия

 • 22.01.2021
 • в сила от 22.01.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - 8 януари 2021 г.

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value („Сливащ се субфонд“) със субфонда Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви субфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

 • предстои
 • 08.01.2021
 • в сила от 08.03.2021
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 08.03.2021

Считано от 08.03.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата  за такси и комисиони на Уникредит Булбанк  АД за физически лица

 • 29.12.2020
 • в сила от 30.12.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за сметки за физически лица в сила от 30.12.2020

Считано от 30.12.2020 г. влизат в сила промени в ОУ на УниКредит Булбанк за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 17.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • 15.12.2020
 • в сила от 01.01.2021
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фондове Amundi - 01.01.2021

Бихме искали да ви уведомим предстоящи промени в някои от фондовете в сила от 1 Януари 2021 г.

 • предстои
 • 30.11.2020
 • в сила от 01.02.2021
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Сметки за ФЛ - в сила от 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • предстои
 • 30.11.2020
 • в сила от 01.02.2021
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 29.10.2020
 • в сила от 29.10.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 29.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • 26.10.2020
 • в сила от 23.10.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025

Управляващото дружество взе решение за удължаване на срока за записване на  фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025 до 27 ноември 2020 г.

 • 01.10.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Тарифа, Карти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 01.10.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица:

 • 20.08.2020
 • в сила от 20.08.2020
 • Карти

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 20.08.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.08.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

В раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Банкова карта (наричана по-долу и „карта/та“) – вид персонализиран платежен инструмент, който ...

 • 31.07.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 01.10.2020

Считано от 01.10.2020 г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Уникредит Булбанк за физически лица.

 • 14.07.2020
 • в сила от 15.07.2020
 • Тарифа, Карти, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 15.07.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г., влизат в сила нови промени в Общите условия на УниКредит Булбанк АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 03.06.2020
 • в сила от 30.06.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в проспектите на фондовете за инвеститорите от България - в сила от 30.06.2020

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за няколко промени в някои от подфондовете - в сила от 30.06.2020

 • 23.04.2020
 • в сила от 23.04.2020
 • Карти, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • 23.04.2020
 • в сила от 24.06.2020
 • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 24.06.2020

Промeните са основно в РАЗДЕЛ I: БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ІІ: КОМУНАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ ІII: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ

 • 23.04.2020
 • в сила от 23.06.2020
 • Карти

Уведомление за предстоящи промени за банкови карти за физически лица - в сила от 23.06.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 23.06.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 • 30.03.2020
 • в сила от 30.03.2020
 • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Buy&Watch Optimal Yield Bond

Удължаване на срока на записване на Фонд Buy and Watch Optimal Yield Bond 4/2026 до Май 2020 година.

 • 11.03.2020
 • в сила от 12.05.2020
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 12.05.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.05.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица:

 • 02.03.2020
 • в сила от 30.04.2020
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 30.04.2020

Уведомяваме Ви, че считано от 30.04.2020г. влиза в сила следната промяна в Тарифата на Банката за физически лица:

1. В Раздел VI. КРЕДИТИ: