Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

 • Календар икона 23.05.2023
 • Календар икона в сила от 23.05.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Услугата еПОС вече е достъпна

Услугата „Обслужване на плащания с платежни и предплатени карти на софтуерно терминално устройство ПОС (еПОС)“ е достъпна.

 • Календар икона 04.04.2023
 • Календар икона в сила от 11.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 11.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 03.04.2023
 • Календар икона в сила от 14.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 14.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 09.03.2023
 • Календар икона в сила от 10.03.2023
 • Текст файл икона Сметки, Съобщение за клиенти

Уведомление за блокиране на сметки за физически лица - в сила от 10.03.2023

С оглед преустановяване предлагането на съвместни сметки, считано от 18.08.2022 г., с цел изпълнение на законовото задължение на Банката за поддържане на актуални и потвърдени клиентски данни, съвместните сметки са временно ограничени за изходящи платежни операции.

 • Календар икона 04.11.2022
 • Календар икона в сила от 04.11.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение за клиенти

Във връзка с извършването на презгранични преводи от/към Русия Ви информираме, че банката не може да се ангажира, че всяка трансакция ще бъде изпълнена своевременно, предвид необходимостта от извършване на проверки, в съответствие с действащите разпоредби, процедури и санкционни режими.

 • Календар икона 05.10.2022
 • Календар икона в сила от 06.12.2022
 • Текст файл икона Сметки, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на ФЛ - 06.12.2022

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. 

 • Календар икона 04.10.2022
 • Календар икона в сила от 29.09.2022
 • Текст файл икона Карти

Уведомление във връзка със смяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - допълнение

Уведомление във връзка със смяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - допълнение

 • Календар икона 27.09.2022
 • Календар икона в сила от 07.10.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 07.10.2022

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на Дружеството („Проспектът“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („Съветът на директорите“) и описани по-долу.

 • Календар икона 31.08.2022
 • Календар икона в сила от 01.09.2022
 • Текст файл икона Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за промяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - 01.09.2022

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.09.2022г. УниКредит Булбанк АД в ролята на Застраховащ по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ поднови годишната застрахователна полица с нов застраховател.

 • Календар икона 18.08.2022
 • Календар икона в сила от 18.10.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 18.10.2022

Считано от 18.10.2022 г. влизат в сила изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 27.07.2022
 • Календар икона в сила от 01.08.2022
 • Текст файл икона Тарифа, Сметки, Депозити

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ФЛ - в сила от 01.08.2022

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата) и Тарифата за таксите и комисионните на Уникредит Булбанк АД за физически лица:

 • Календар икона 13.07.2022
 • Календар икона в сила от 16.09.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Актуална информация за извършване на валутни касови операции - в сила от 16.09.2022 г.

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.09.2022 г. в УниКредит Булбанк АД ще могат да се извършват касови операции само в следните валути: Евро (EUR), Щатски долар (USD), Британска лира (GBP) и Швейцарски франк (CHF).

 • Календар икона 07.06.2022
 • Календар икона в сила от 08.06.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 08.06.2022

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 01.06.2022
 • Календар икона в сила от 01.08.2022
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в промени в ОУ за банкови карти за физически лица

Считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 04.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за временно преустановяване на покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB)

Считано от 4.03.2022 година, УниКредит Булбанк АД временно преустановява покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB).

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 02.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Emerging Europe and Mediterranean Equity - 02.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 01.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Russian Equity - в сила от 01.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 05.11.2021
 • Календар икона в сила от 05.01.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.01.2022

Считано от 05.01.2022 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени в Тарифата си за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 29.10.2021
 • Календар икона в сила от 30.11.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 30 ноември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 20.08.2021
 • Календар икона в сила от 20.09.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 20 септември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions („SICAV“), в съответствие с проспекта на SICAV („Проспект“), взе решение за следните промени: