Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 04.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за временно преустановяване на покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB)

Считано от 4.03.2022 година, УниКредит Булбанк АД временно преустановява покупкo-продажбата на валута руска рубла (RUB).

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 02.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Emerging Europe and Mediterranean Equity - 02.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 04.03.2022
 • Календар икона в сила от 01.03.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds за фонд Russian Equity - в сила от 01.03.2022

Временно спиране на изчисляването на Нетната Стойност на Активите (НСА) на Дял на фонд Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Фондове Амунди Възникваща Европа и Средиземноморски регион) считано от Вторник 1 Март 2022 г.

 • Календар икона 05.11.2021
 • Календар икона в сила от 05.01.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.01.2022

Считано от 05.01.2022 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени в Тарифата си за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 29.10.2021
 • Календар икона в сила от 30.11.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 30 ноември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 20.08.2021
 • Календар икона в сила от 20.09.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 20 септември 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions („SICAV“), в съответствие с проспекта на SICAV („Проспект“), взе решение за следните промени:

 • Календар икона 14.07.2021
 • Календар икона в сила от 29.07.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 29 юли 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 25.06.2021
 • Календар икона в сила от 25.08.2021
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица - 25.08.2021

Промeните са в Приложение 1 Време за изпълнение на нареждания за местни и презгранични кредитни преводи в „УниКредит Булбанк“ АД (от понеделник до петък), за филиалите, работещи в събота, текущо се обработват само вътрешнобанковите преводи.

 • Календар икона 07.05.2021
 • Календар икона в сила от 07.07.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 07.07.2021

 Считано от 07.07.2021 г., „УниКредит Булбанк“ АД въвежда следните промени за клиенти – физически лица

 • Календар икона 19.02.2021
 • Календар икона в сила от 22.03.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 22.03.2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени в обхвата на Amundi Funds.

 

 • Календар икона 08.02.2021
 • Календар икона в сила от 10.03.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 10.03.2021

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

 • Календар икона 05.02.2021
 • Календар икона в сила от 05.04.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 05.04.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.04.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата за такси и комисиони на „УниКредит Булбанк“ АД за физически лица:

 • Календар икона 22.01.2021
 • Календар икона в сила от 22.01.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - 8 януари 2021 г.

Бордът на директорите на Amundi Funds („Дружеството“) ви уведомява с настоящото за сливането на Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value („Сливащ се субфонд“) със субфонда Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers („Целеви субфонд“), както е показано в таблицата по-долу.

 • Календар икона 08.01.2021
 • Календар икона в сила от 08.03.2021
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Физически лица - в сила от 08.03.2021

Считано от 08.03.2021 г., влизат в сила следните промени в Тарифата  за такси и комисиони на Уникредит Булбанк  АД за физически лица

 • Календар икона 29.12.2020
 • Календар икона в сила от 30.12.2020
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за сметки за физически лица в сила от 30.12.2020

Считано от 30.12.2020 г. влизат в сила промени в ОУ на УниКредит Булбанк за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 17.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Тарифа, Лихвен бюлетин, Сметки, Депозити, Електронни услуги, Карти, Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във връзка с Брекзит - в сила от 01.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

 • Календар икона 15.12.2020
 • Календар икона в сила от 01.01.2021
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фондове Amundi - 01.01.2021

Бихме искали да ви уведомим предстоящи промени в някои от фондовете в сила от 1 Януари 2021 г.

 • Календар икона 30.11.2020
 • Календар икона в сила от 01.02.2021
 • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Сметки за ФЛ - в сила от 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • Календар икона 30.11.2020
 • Календар икона в сила от 01.02.2021
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за карти за ФЛ - 01.02.2021

Считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в ОУ на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

 • Календар икона 29.10.2020
 • Календар икона в сила от 29.10.2020
 • Текст файл икона Карти, Общи условия

Уведомление за промени в ОУ за банкови карти за физически лица в сила от 29.10.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти: