Промени по тарифи, лихви и условия

 • предстои
 • 27.03.2017
 • в сила от 27.05.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за физически лица в сила от 27.05.2017 г.

Считано от 27.05.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

Промяната е в Раздел IV. ЧЕКОВЕ и касае прекратяване на услугата незабавно инкасиране на поименни чекове "под резерв".

 • предстои
 • 15.03.2017
 • в сила от 15.05.2017
 • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за дебитни карти на физически лица в сила от 15.05.2017

Информираме Ви, че от 15.05.2017г., УниКредит Булбанк въвежда промени в Тарифа на Банката за физически лица, както слева в приложения по-долу файл.

 • предстои
 • 02.03.2017
 • в сила от 01.05.2017
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 01.05.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 01.12.2016
 • в сила от 01.02.2017
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 16.09.2016
 • в сила от 16.11.2016
 • Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 16.11.2016г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • 01.04.2016
 • в сила от 04.06.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 04.06.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 16.12.2015
 • в сила от 22.02.2016
 • Сметки

Уведомление за промяна на лихвените проценти по спестовни сметки

Считано от 22.02.2016 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по разплащателни и спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.12.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 01.10.2015
 • в сила от 01.12.2015
 • Сметки

Уведомление за прекратяване на поддържането на „Спестовен влог с бонус лихва, „Спестовна сметка „На сметка“ и „Пенсионен сезонен влог“

От 01.12.2015 г. УниКредит Булбанк преустановява поддържането на следните видове спестовни сметки за физически лица: Спестовен влог с бонус лихва, Спестовна сметка „На сметка“ и Пенсионен сезонен влог.

 • 27.02.2015
 • в сила от 01.05.2016
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

Считано от 01.05.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки за физически лица.

 • 23.02.2015
 • в сила от 20.04.2015
 • Депозити

Уведомление прекратяване поддържането на депозити „Хеброс Актив“; „Хеброс Оптимум“; „Хеброс Солид“; „Биохим Инвест“; „Солид Инвест“

Считано от 20.04.2015 г. УниКредит Булбанк прекратява по-нататъшното предлагане на изброените депозити за физически лица.

 • 18.12.2014
 • в сила от 23.02.2015
 • Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 23.02.2015г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, касаещи теглене на суми от сметка в брой.

 • 28.11.2014
 • в сила от 01.02.2015
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.02.2015 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица.

 • 01.09.2014
 • в сила от 01.11.2014
 • Лихвен бюлетин, Сметки

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.11.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по посочените спестовни сметки за физически лица:

 • 28.07.2014
 • в сила от 29.09.2014
 • Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

 • 28.07.2014
 • в сила от 29.09.2014
 • Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти.

 • 18.07.2014
 • в сила от 18.09.2014
 • Електронни услуги

Промени в Общи условия за услуга за електронно банкиране “Булбанк онлайн”

Считано от 18.09.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за услуга за електронно банкиране "Булбанк Онлайн".

 • 30.06.2014
 • в сила от 01.09.2014
 • Лихвен бюлетин

Промени в Лихвения бюлетин за физически лица

Считано от 01.09.2014 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по спестовни сметки „Повече“ за физически лица.

 • 22.05.2014
 • в сила от 22.07.2014
 • Сметки

Промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Считано от 22.07.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. Промяната касае времето за изпълнение на платежни нареждания.

 • 17.04.2014
 • в сила от 17.06.2014
 • Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 17.06.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти, касаещи изходящите презгранични преводи и преводи в чуждестранна валута с клауза „разноските на другите банки - за сметка на наредителя”