Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

 • Календар икона 05.04.2024
 • Календар икона в сила от 06.06.2024
 • Текст файл икона Електронни услуги, Съобщение за клиенти

Уведомление за промени в Общите условия за електронно банкиране в „Булбанк Онлайн“ и „Булбанк Мобайл“ - в сила от 6.06.2024

Промените са свързани с начина на достъпване, подписване и допълнително потвърждение на платежни операции и заявки.

 • Календар икона 04.04.2024
 • Календар икона в сила от 06.06.2024
 • Текст файл икона Електронни услуги, Съобщение за клиенти

Уведомление за преустановяване използването на SMS за операции в Булбанк Онлайн - в сила от 06.06.2024

Вследствие на промяната ще можете да разчитате на напълно безплатно решение за получаване на пароли за вход и за потвърждение на преводи/заявки в Булбанк Онлайн - М-токен (част от приложението за мобилното банкиране Булбанк Мобайл). 

 • Календар икона 29.02.2024
 • Календар икона в сила от 23.02.2024
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 23.02.24

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 21.02.2024
 • Календар икона в сила от 15.03.2024
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 15.03.24

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 02.02.2024
 • Календар икона в сила от 05.02.2024
 • Текст файл икона Общи условия

Уведомление за промени в методологията за изчисляване на лихви по кредити, считано от 05.02.2024

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2024 г. влиза в сила промяна в Общите условия, при които „УниКредит Булбанк“ АД предоставя кредити на потребители – въвежда се нов референтен лихвен процент по договорите за ипотечен кредит/овърдрафт в лева – Индекс срочни депозити домакинства (ИСДД).

 • Календар икона 27.11.2023
 • Календар икона в сила от 01.01.2024
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ на УниКредит Булбанк АД в качеството на инвестиционен посредник в сила от 01.01.2024 г.

Считано от 01.01.2024 г. влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия на УниКредит Булбанк АД в качеството на инвестиционен посредник.

 • Календар икона 26.10.2023
 • Календар икона в сила от 26.12.2023
 • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за банкови карти за физически лица - в сила от 26.12.2023

Считано от 26.12.2023 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица.

 • Календар икона 16.10.2023
 • Календар икона в сила от 16.12.2023
 • Текст файл икона Тарифа, Сметки, Карти

Уведомление за предстоящи промени за ФЛ - в сила от 16.12.2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че „УниКредит Булбанк“ АД прекратява поддържането на всички пакетни програми „УНИКО“ (UNICO/Unico)/EXPAT, считано от 01.02.2024г.

Информираме Ви, че считано от 16.12.2023 г., се въвеждат промени в Тарифата за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк“ АД.

 • Календар икона 09.10.2023
 • Календар икона в сила от 01.01.2024
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Плащания с ваучери за храна на терминални устройства ПОС

Считано от 1-ви януари 2024 г., на терминални устройства ПОС, обслужвани от „УниКредит Булбанк“ АД, ще могат да бъдат извършвани плащания с ваучери за храна на електронен носител.

 • Календар икона 23.05.2023
 • Календар икона в сила от 23.05.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Услугата еПОС вече е достъпна

Услугата „Обслужване на плащания с платежни и предплатени карти на софтуерно терминално устройство ПОС (еПОС)“ е достъпна.

 • Календар икона 04.04.2023
 • Календар икона в сила от 11.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 11.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 03.04.2023
 • Календар икона в сила от 14.04.2023
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 14.04.2023

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени:

 • Календар икона 09.03.2023
 • Календар икона в сила от 10.03.2023
 • Текст файл икона Сметки, Съобщение за клиенти

Уведомление за блокиране на сметки за физически лица - в сила от 10.03.2023

С оглед преустановяване предлагането на съвместни сметки, считано от 18.08.2022 г., с цел изпълнение на законовото задължение на Банката за поддържане на актуални и потвърдени клиентски данни, съвместните сметки са временно ограничени за изходящи платежни операции.

 • Календар икона 04.11.2022
 • Календар икона в сила от 04.11.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение за клиенти

Във връзка с извършването на презгранични преводи от/към Русия Ви информираме, че банката не може да се ангажира, че всяка трансакция ще бъде изпълнена своевременно, предвид необходимостта от извършване на проверки, в съответствие с действащите разпоредби, процедури и санкционни режими.

 • Календар икона 05.10.2022
 • Календар икона в сила от 06.12.2022
 • Текст файл икона Сметки, Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на ФЛ - 06.12.2022

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. 

 • Календар икона 04.10.2022
 • Календар икона в сила от 29.09.2022
 • Текст файл икона Карти

Уведомление във връзка със смяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - допълнение

Уведомление във връзка със смяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - допълнение

 • Календар икона 27.09.2022
 • Календар икона в сила от 07.10.2022
 • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 07.10.2022

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на Дружеството („Проспектът“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („Съветът на директорите“) и описани по-долу.

 • Календар икона 31.08.2022
 • Календар икона в сила от 01.09.2022
 • Текст файл икона Общи условия, Съобщение за клиенти

Уведомление за промяна на застраховател по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ - 01.09.2022

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.09.2022г. УниКредит Булбанк АД в ролята на Застраховащ по групова застраховка „Помощ при пътуване на притежатели на банкови карти“ поднови годишната застрахователна полица с нов застраховател.

 • Календар икона 18.08.2022
 • Календар икона в сила от 18.10.2022
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ФЛ - в сила от 18.10.2022

Считано от 18.10.2022 г. влизат в сила изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за физически лица.

 • Календар икона 27.07.2022
 • Календар икона в сила от 01.08.2022
 • Текст файл икона Тарифа, Сметки, Депозити

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ и ФЛ - в сила от 01.08.2022

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила следните изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата) и Тарифата за таксите и комисионните на Уникредит Булбанк АД за физически лица: