Тарифи и общи условия за юридически лица

Тарифа и лихвен бюлетин

Уважаеми клиенти,

Предвид ситуацията в страната Ви уведомяваме, че промените в Тарифата за ЮЛ и ЕТ на УниКредит Булбанк, влизащи в сила от 30.03.2020, няма да засегнат таксите за извършване на плащания през електронните канали на банката. За тези плащания ще се удържат такси в размер идентичен на удържаните преди 30.03.2020 г.