Тарифи и общи условия за юридически лица

Тарифа и лихвен бюлетин

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2020 г. ще се прилага такса за „Теглене на пари от банкомат на Банката и УниКредит Груп“ в размер на 0.30 лв.

Удържането на таксата бе временно отложено и не се осъществи с промяната на Тарифата в сила от 30.03.2020 г. за юридически лица  с оглед на възникналата ситуация в страната.

 

 

Основни документи в зависимост от правната форма и държавата на регистрация на дружеството

Документи за клиента