Piggy bank icon

МОИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ

Независимо в кой етап от живота се намирате, спестяването на средства винаги звучи като добра идея. Ето няколко изпробвани практики за по-бързо и лесно поддържане на спестовна сметка.

 

Спестяване - мисията (не)възможна

Когато знаете целта, към която трябва да се стремите, постигането ѝ става много по-лесно. Това важи с пълна сила и за натрупването на спестявания. За какво искате да спестите? Дали целта ви  е краткосрочна, или дългосрочна?

Краткосрочно спестяване

Краткосрочното спестяване касае планове в близкото бъдеще или непредвидените ситуации. Целта му е да осигури средства за лятна почивка, нова кола или непредвиден ремонт, без това да нарушава семейния ви бюджет.

Дългосрочно спестяване

Дългосрочното спестяване е свързано с важните житейски отговорности като добро образование за децата или балансиран стандарт на живот след пенсиониране. Тези цели изискват значително повече средства в сравнение с краткосрочните. Видът на инвестицията зависи от сумата, която искате да спестите, времето, с което разполагате и колко консервативни сте по отношение на риска.

От касичката към спестовната сметка

Колкото по-рано започнете да спестявате, толкова по-лесно ще постигнете поставените цели. Регулярното внасяне, дори на малко суми в подходящ финансов продукт, може да доведе до значителни резултати. Вижте следния пример:

Пример как биха се увеличили парите ви, ако инвестирате средствата

Примерът показва как биха се увеличили парите ви във времето, ако започнете да инвестирате средствата за втора пенсия в доброволен пенсионен фонд. Колкото по-рано започнете, толкова по-бързо може да натрупате желаната сума.


* При изчисляване на крайната стойност на инвестицията са приложени исторически стойности на постигнатата годишна доходност в ДПФ "Алианц България" за периода 2000-2016 г., като се допуска, че тя се повтаря на всеки 17 години. Предишните резултати от дейността на Фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност.