Актуално

Референтни индекси* към 01.02.2019

ОДИ                   0.1%

Референтни индекси* към 02.01.2019

                         EURIBOR 3 м.                               - 0.309%

     *Референтни индекси, приложими при формирането на лихвените нива, използвани при отпускането на парични кредити от УниКредит Кънсюмър Файненсинг.


Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Кънсюмър Файненсинг

Последни новини

Вижте всички