Актуално

Референтни индекси към 03.01.2017

СОФИБОР 3 м.   0.120%

EURIBOR 3 м.    - 0.319%

Последни новини

Вижте всички