Нагоре икона Бутон за връщане към началото

За нас

Корпоративната политика на компанията е насочена към създаване на финансиране от ново поколение чрез високо качество на обслужване и иновативни решения.

Основната ни цел е да осъществяваме идеите на нашите клиенти и партньори по съвременен, бърз и удобен начин. Стремим се да помагаме на клиентите ни да поемат отговорни финансови решения,  да предлагаме най-подходящия продукт по най-прозрачния начин.

Репутацията ни се гради върху доверие, отговорност и високо качество на работата.

За нас

История

История и постижения на Уникредит Кънсюмър Файненсинг

Мисия и ценности

УниКредит Кънсюмър Файненсинг споделя общоприетите принципи и ценности на групата УниКредит, като поставя почтеността в основата на своята система.

Управление

Управителен съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг

Компанията в цифри

УниКредит Кънсюмър Файненсинг EАД е сред водещите компании за потребителско финансиране на българския пазар.

УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, ЕИК: 175070632 е част от УниКредит Груп и дъщерно дружество на УниКредит Булбанк АД.

Компания с предмет на дейност основно отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; и гаранционни сделки.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Сердика, ул. Гюешево No 14, ет.3, п.к. 1303

Контролни органи относно правата на Кредитополучателя са: Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. Врабча No 1, ет. 3, 4 и 5, тел: 070011122, www.kzp.bg; Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: 02/915 3519, www.cpdp.bg и Българска народна банка, гр. София, п.к. 1000, пл. Княз Александър №1, тел. 02/91 459, www.bnb.bg.