Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Е-подписване на документи за юридически лица

  • По всяко време и отвсякъде

  • Сигурно и надеждно

  • Без нужда от хартиен носител

  • Без допълнителни такси

Научете повече

Е-подписване на документи за юридически лица

Какво е e-подписване?

Електронният подпис е средство, чрез което се подписват и потвърждават документи в електронна форма. С подписването на електронния документ юридическото лице се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени.

Дистанционно подписване на документи с УниКредит Булбанк се осъществява посредством сертифициран КЕП* или мобилното приложение Evrotrust, разработено от "Евротръст Технолъджис" АД в качеството му на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

*Квалифициран Електронен Подпис - издава се от доставчик на удостоверителни услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Списък с доставчиците на удостоверителни услуги е наличен на следния линк.

Предимства

Лесно и бързо

Икона

чрез КEП* с титуляр юридическо лице или чрез мобилното приложение Evrotrust

По всяко време

Икона

и отвсякъде без посещение на банков клон

Правна сила

Икона

на саморъчен подпис

Подписващият се

Икона

идентифицира и документът се защитава от последваща промяна

Сигурно и надеждно

Икона

изпращане на конфиденциална информация

Без нужда от хартиен носител

Икона

в полза на околната среда

Без допълнителни такси

Икона

за услугата при подписване на документи с УниКредит Булбанк

Как работи?

Обмен на документи с мобилното приложение Evrotrust**

UCB_Evrotrust_Infographics_01.png Стъпка 1: Изтеглете и инсталирайте мобилното приложение на Евротръст.

UCB_Evrotrust_Infographics_02.png  Стъпка 2: Идентифицирайте се дистанционно през Евротръст - снимайте личната си карта и си направете селфи през камерата на вашия телефон.

UCB_Evrotrust_Infographics_03.png Стъпка 3: Свържете се с вашия обслужващ банкер и заявете желаната от вас услуга.

UCB_Evrotrust_Infographics_04.png Стъпка 4: Получавате съответните документи от УниКредит Булбанк в приложението на Evrotrust.

UCB_Evrotrust_Infographics_06.png Стъпка 5: Подпишете безплатно получените от банката документи с квалифициран електронен подпис – персонален ПИН код. създаден в Evrotrust.

UCB_Evrotrust_Infographics_05.png Стъпка 6: Преглеждайте и съхранявайте всички електронно подписани документи в мобилното приложение на Evrostrust.


**Валидно и за чуждестранни граждани. 

Обмен на документи подписани с КЕП* по електронна поща

UCB_QES_Infographics_01-02.png Стъпка 1: Заявете КЕП* за юридически лица от легитимен Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в ЕС.

UCB_QES_Infographics_02-02.png Стъпка 2: Заявете желание по имейл за обмен на документи с КЕП* към вашия обслужващ банкер, като изрично посочите имейл адреса, от който ще се извършва обмена.

UCB_QES_Infographics_03-02.png Стъпка 3: Получете съответните документи от УниКредит Булбанк.

UCB_QES_Infographics_04-02.png Стъпка 4: Подпишете с КЕП* за ЮЛ и изпратете документите в PDF.

UCB_QES_Infographics_05-02.png Стъпка 5: Получавате информация от вашия обслужващ банкер за статуса на вашата заявка.


*Списък с доставчиците на удостоверителни услуги е наличен на следния линк.

Контакти

Свържете се с вашия обслужващ банкер или заявете разговор с експерт.

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна