Е-подписване на документи за юридически лица

  • По всяко време и отвсякъде

  • Сигурно и надеждно

  • Без нужда от хартиен носител

  • Без допълнителни такси

Научете повече

Какво е e-подписване?

Електронният подпис е средство, чрез което се подписват и потвърждават документи в електронна форма. С подписването на електронния документ юридическото лице се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени.

Дистанционно подписване на документи с УниКредит Булбанк се осъществява посредством сертифициран КЕП* или мобилното приложение Evrotrust, разработено от "Евротръст Технолъджис" АД в качеството му на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

 

Списък с продукти и услуги на УниКредит Булбанк, за които е възможно е-подписване на документи.

Изтеглете

*Квалифициран Електронен Подпис - издава се от доставчик на удостоверителни услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Списък с доставчиците на удостоверителни услуги е наличен на следния линк.

Предимства

Лесно и бързо

чрез КEП* с титуляр юридическо лице или чрез мобилното приложение Evrotrust

По всяко време

и отвсякъде без посещение на банков клон

Правна сила

на саморъчен подпис

Подписващият се

идентифицира и документът се защитава от последваща промяна

Сигурно и надеждно

изпращане на конфиденциална информация

Без нужда от хартиен носител

в полза на околната среда

Без допълнителни такси

за услугата при подписване на документи с УниКредит Булбанк

Как работи?

Обмен на документи с мобилното приложение Evrotrust**

UCB_Evrotrust_Infographics_01.png Стъпка 1: Изтеглете и инсталирайте мобилното приложение на Евротръст.

UCB_Evrotrust_Infographics_02.png  Стъпка 2: Идентифицирайте се дистанционно през Евротръст - снимайте личната си карта и си направете селфи през камерата на вашия телефон.

UCB_Evrotrust_Infographics_03.png Стъпка 3: Свържете се с вашия обслужващ банкер и заявете желаната от вас услуга.

UCB_Evrotrust_Infographics_04.png Стъпка 4: Получавате съответните документи от УниКредит Булбанк в приложението на Evrotrust.

UCB_Evrotrust_Infographics_06.png Стъпка 5: Подпишете безплатно получените от банката документи с квалифициран електронен подпис – персонален ПИН код. създаден в Evrotrust.

UCB_Evrotrust_Infographics_05.png Стъпка 6: Преглеждайте и съхранявайте всички електронно подписани документи в мобилното приложение на Evrostrust.


**Валидно и за чуждестранни граждани. 

Обмен на документи подписани с КЕП* по електронна поща

UCB_QES_Infographics_01-02.png Стъпка 1: Заявете КЕП* за юридически лица от легитимен Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в ЕС.

UCB_QES_Infographics_02-02.png Стъпка 2: Заявете желание по имейл за обмен на документи с КЕП* към вашия обслужващ банкер, като изрично посочите имейл адреса, от който ще се извършва обмена.

UCB_QES_Infographics_03-02.png Стъпка 3: Получете съответните документи от УниКредит Булбанк.

UCB_QES_Infographics_04-02.png Стъпка 4: Подпишете с КЕП* за ЮЛ и изпратете документите в PDF.

UCB_QES_Infographics_05-02.png Стъпка 5: Получавате информация от вашия обслужващ банкер за статуса на вашата заявка.


*Списък с доставчиците на удостоверителни услуги е наличен на следния линк.

Контакти

Свържете се с вашия обслужващ банкер или заявете разговор с експерт.

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна