European Gate

European Gate е продукт на УниКредит  за корпоративни клиенти, които желаят да се разпореждат по централизиран начин със сметките си или със сметките на своите дъщерни компании в други банки на УниКредит. Банката дава възможност на корпоративните клиенти на Групата със сметки в УниКредит Булбанк да използват единен формат на плащане.

Предимства

  • Централизирано плащане
  • Само един файлов формат за всички целеви страни
  • Само един формат на извлечение за всички целеви страни
  • Единна точка на достъп

За кого е предназначен?

European Gate е подходящ за корпоративни клиенти със сметки или дъщерни дружества в повече от една страна, в която Групата е представена.

Често задавани въпроси

Да. Наредителят (дружеството-майка) трябва да подпише основно споразумение за услугата с банка част от УниКредит с активен European Gate.

Активната страна е пренасочващото дружество (дружеството-майка), а пасивната страна изпълнява платежните нареждания от сметката на дружеството, титуляр на сметката (дъщерно дружество).

Банката, в която е открита сметката изпраща до банката на дружеството-майка извлечения MT940 от сметките на дружеството, титуляр на сметката чрез SWIFT.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна