Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията и  дава възможност за защита срещу неплащане.

Приложим е за вземания от клиенти в страната и чужбина. Базира се на прехвърляне собствеността (цесия) на вземанията от доставчик към факторинг компания и не изисква никакви допълнителни обезпечения. 

УниКредит Булбанк предлага пълен набор факторинг услуги,  както и възможност за предоставяне на индивидуални решения според специфичните нужди на вашия бизнес, посредством специализираното дъщерно дружество

УниКредит Факторинг

 

 

Факторинг

Кога факторингът е полезен?

Ликвидност

  • Работите или възнамерявате да работите на отложено плащане.
  • Нуждаете се от свежи оборотни средства.
  • Нуждаете се от финансиране, но не разполагате с нужните обезпечения, за да ги осигурите.

Защита

  • Клиентите ви искат отложено плащане, но вие се притеснявате от допълнителните рискове.
  • Ползвате кредитна защита за вземанията си, но търсите по-добра алтернатива.
  • Планирате да навлезете на нови пазари.
  • Доставяте в чужбина и търсите кредитна защита, за да предложите по-конкуренти условия на работа.

Оптимизация

  • Клиентите ви се увеличават, а вие искате да съкратите времето и усилията, свързани със събиране на вземания.
  • Изнасяте продукцията си на няколко пазара и се налага постоянно да се съобразявате с правните и културни различия.
  • Искате да се фокусирате върху правенето на повече бизнес.

Какви са възможните факторинг решения?

Финансов инструмент, който е насочен към нуждите на експортни компании, работещи със своите клеинти на отложено плащане. Предлага до 100% покритие на кредитния риск и осигурява финансиране, управление и събиране на вземанията, извършвани от местна финансова институция.

Научете повече

Факторинг услуга за малки и средни предприятия, осигуряваща оборотни средства на база собствени продажби на кредит (с падеж до 120 дни) без изискване на допълнителни обезпечения. Факторинг финансирането на фактури е достъпно във всеки клон на УниКредит Булбанк.

Научете повече

Факторинг услуга, която осигурява на вносителите удобството на по-дългите отложени плащания.

Научете повече

Подсигурява кредитно покритие на компанията продавач за нейните продажби на кредит и улеснява събирането и управлението на вземанията, като дава възможност за финансирането им без нуждата от обезпечение.

Научете повече

Целта на факторинга с регрес е да финансира текущите оперативни нужди на компанията въз основа на нейните продажби на кредит без нужда от обезпечение и да я улесни в управлението и събирането на вземанията.

Научете повече

Заявете среща с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход