Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансови пазари

Иновация в услуги като валутна търговия, хеджиращи операции за нашите клиенти, инвестиционни услуги, структуриране, емитиране, продажба и търговия с акции, облигации, хибридни инструменти и деривати, попечителски услуги и други.

Финансови пазари

Финансови пазари и услуги

УниКредит Булбанк предлага услуги на финансовите пазари, като покупко-продажба на валута и управление на финансовия и валутен риск.

Инвестиционно посредничество

Различни услуги и инвестиционно посредничество за всички, които се интересуват от инвестиции във финансови инструменти.

Попечителски услуги

Предоставяме попечителски и депозитарни услуги на български и чуждестранни клиенти при инвестиции в ценни книжа.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.

Уведомление - депозитари (CSDR)

Уведомление за съхранение на ценни книжа относно оповестяване на разходите и защита на клиенти, съгласно CSDR.