Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Овърдрафт

Овърдрафтът е краткосрочен кредит за оборотно финансиране, който има фиксиран лимит и срок и се усвоява директно по разплащателна сметка на кредитоискателя.

Не е необходимо представянето на разходооправдателни документи. Не се изисква самоучастие от страна на клиента. 

Овърдрафт

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Не е необходимо да представяте разходооправдателни или други документи за усвояване на сумите. Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си, както и да следите разполагаемата сума от овърдрафта във всеки момент.
 • Оптимизиране на разходите Плащате лихва само за сумата, която сте ползвали и за срока, за който сте я ползвали.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества,
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от оборотни средства и максимална гъвкавост при разплащанията.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Обезпечението може да включва един или комбинация от следните активи:

 • Недвижим имот
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица
 • Други

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Погасяване

Усвоената сума се погасява автоматично с постъпленията по сметката. Няма фиксирана честота на погасяване. Погасената част може да бъде усвоявана многократно в рамките на договорения срок и условия.

Често задавани въпроси

Обикновено срокът на договора е 1 г.

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти