Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя. Кредитът е с предварително определени предназначение и погасителен план.

 

 

 

 

Стандартен кредит за оборотни средства

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението на кредита.

За какво може да се използва?

 • Общо предназначение  
 • Финансиране на договор 

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Обезпечението може да включва един или комбинация от следните активи:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица
 • Други

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Срок и погасяване

Усвояването може да стане еднократно или на траншове. Погасителният план и срокът отразяват оперативния цикъл на клиента. Стандартният максимален срок е 12 месеца, но в зависимост от оперативния цикъл, може да се определят максимум 18 месеца. 

Източник за издължаване на кредита за оборотни средства са паричните потоци, генерирани от основната дейност на дружеството.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти