Нагоре икона Бутон за връщане към началото

За УниКредит

 

 

 

За УниКредит

Добре дошли в УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е една от водещите банки в България и член на УниКредит, успешна Паневропейска търговска банка.

Ние в УниКредит Булбанк, предлагаме решения за всички предизвикателства и възможности, с които нашите клиенти се сблъскват в своето ежедневие. Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор, който дава истинска стойност за нашите клиенти.

Институционален профил на УниКредит

 

УниКредит е паневропейска търговска банка с единствено по рода си обслужване в Италия, Германия, Централна и Източна Европа. Нашата цел е да даваме възможности на общностите да се развиват, като предоставяме най-добрите услуги на всички заинтересовани лица и отключваме потенциала на нашите клиенти и служители в цяла Европа.

Ние обслужваме над 15 милиона клиенти в цял свят. Те са в основата на това, което правим на всички наши пазари. УниКредит има четири основни региона и три продуктови фабрики – Корпоративни, Индивидуални решения и Разплащателни възможности. Това ни позволява да бъдем близо до нашите клиенти и да използваме мащабността на цялата Група за разработване и предлагане на най-добрите продукти на всички наши пазари.

Дигитализацията и ангажиментът ни към принципите от екологичен, социален и управленски характер са ключови фактори за нашата услуга. Те ни помагат да постигаме високи резултати за нашите заинтересовани страни и да създаваме устойчиво бъдеще за нашите клиенти, общности и служители.

За УниКредит

За УниКредит

Профил

 

Group-Results-2016.jpg.jpg

Кратък профил

УниКредит е успешна Паневропейска търговска банка

УниКредит Груп действа като един екип на всички свои пазари и бизнес подразделения, за да превърне предизвикателствата на настоящия сценарий във възможности за растеж.


 

"УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка, гр. София, п.к. 1000, пл. Княз Александър №1, тел.: 02/91 459, www.bnb.bg.