История

  • 2007

    • На 27-ми април е обявено правното вливане на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име на обединената институция е УниКредит Булбанк
    • Като първи етап от обединението на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, в началото на април Хеброс Банк преминава на нова информационна система
  • 2006

    • Започва процесът на обединението на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк
    • Учредено е дружеството за потребителско финансиране УниКредит Кларима България
    • Създадено е специализираното дружесто УниКредит Факторинг България
    • Общите събрания на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс банк вземат решение за обединение на трите институции през 2007 година.
  • 2005

    • Булбанк завършва изграждането на единна информационна система
    • УниКредит Груп обявява обединението с HVB Group
  • 2004

    • Булбанк чества своята 40-годишнина като най-голямата българска банка и безспорен лидер на пазара по размер на активи, нетна печалба и собствен капитал.
    • Банката подписва договор за покупката на 100% от дяловете на лизинговото дружество Унилизинг, което по-късно е преименувано на УниКредит Лизинг.
  • 2001

    • Булбанк пристъпва към значително преструктуриране на дейността си и въвеждане на нова организационна структура, насочена към подобряване на обслужването на клиентите, повишаване на ефективността и финансовите резултати. Банката активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране.
    • сновният акционер – UniCredito, продава миноритарен дял от акциите на Булбанк на италианската SIMEST SpA и Международната финансова корпорация, съответно 2,5% и 5,3% от акционерния капитал.