Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История

История

 • 2007

  • На 27-ми април е обявено правното вливане на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име на обединената институция е УниКредит Булбанк
  • Като първи етап от обединението на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, в началото на април Хеброс Банк преминава на нова информационна система
 • 2006

  • Започва процесът на обединението на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк
  • Учредено е дружеството за потребителско финансиране УниКредит Кларима България
  • Създадено е специализираното дружесто УниКредит Факторинг България
  • Общите събрания на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс банк вземат решение за обединение на трите институции през 2007 година.
 • 2005

  • Булбанк завършва изграждането на единна информационна система
  • УниКредит Груп обявява обединението с HVB Group
 • 2004

  • Булбанк чества своята 40-годишнина като най-голямата българска банка и безспорен лидер на пазара по размер на активи, нетна печалба и собствен капитал.
  • Банката подписва договор за покупката на 100% от дяловете на лизинговото дружество Унилизинг, което по-късно е преименувано на УниКредит Лизинг.
 • 2001

  • Булбанк пристъпва към значително преструктуриране на дейността си и въвеждане на нова организационна структура, насочена към подобряване на обслужването на клиентите, повишаване на ефективността и финансовите резултати. Банката активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране.
  • Основният акционер – UniCredito, продава миноритарен дял от акциите на Булбанк на италианската SIMEST SpA и Международната финансова корпорация, съответно 2,5% и 5,3% от акционерния капитал.