Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История

История

 • 2000

  •  Приватизацията на Булбанк приключва на 2 октомври 2000 г. с прехвърляне на акциите на БКК към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал на Банката.
  • Общо събрание на акционерите на 3 октомври 2000 г. одобрява нов Устав на банката, предвиждащ двустепенна система на управление от Надзорен съвет и Управителен съвет.
  • Булбанк продава своите участия в Корпоративна търговска банка (99,9%), Обединена българска банка (35%) и HypoVereinsbank Bulgaria (49%).
 • 1998

  • Открита е процедура за приватизацията на Булбанк.
  • Основният капитал на Банката е увеличен единадесет пъти и е разпределен в 166 370 160 обикновени акции, всяка от които с номинал 1000 (не деноминирани) лева.
  • Булбанк разширява електронната система за международни картови разплащания с продуктите на Visa International и Europay International и продължава изграждането на клоновата мрежа в страната.
 • 1997

  •  Основният капитал на Банката е увеличен трикратно и е разпределен в 15 124 560 обикновени акции, всяка от които с номинал 1000 (не деноминирани) лева.
 • 1995

  Основният капитал на Булбанк е увеличен на 5 041 520 000 лева.

 • 1994

  • С решение на Годишното общо събрание на акционерите се променя наименованието на Банката от БВБ на Булбанк (Българска външнотърговска банка) АД. Интересен факт е, че още от създаването си, БВБ е известна сред банките-кореспонденти като Булбанк заради телеграфния и телекс-адреса си.
  • Продължава разширяването на присъствието в страната като към Банката се присъединяват ТБ Бургас и ТБ Стара Загора.