Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Надзорен съвет

Емилия Палибачийска

Емилия Палибачийска

Председател на Надзорния съвет

Теодора Петкова

Теодора Петкова

Заместник-председател на Надзорния съвет

Паскуале Джамбои

Паскуале Джамбои

Член на Надзорния съвет

Атанас Георгиев

Атанас Георгиев

Член на Надзорния съвет

Моника Раст

Моника Раст

Член на Надзорния съвет

Франческо Кореале

Франческо Кореале

Член на Надзорния съвет