Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Атанас Георгиев

Член на Надзорния съвет

Атанас Георгиев

Atanas Georgiev.JPG Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България. Участва като член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, в Индустриален клъстер „Електромобили“ и в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата. Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега). Издател и гл. редактор на бизнес списанията „Ютилитис” и „Фасилитис“.