Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Атанас Георгиев

Член на Надзорния съвет

Атанас Георгиев

Atanas Georgiev.JPG Доц. д-р Атанас Георгиев е декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2019 година. От 2005 година преподава като хоноруван, а от 2007 г. - като щатен преподавател в катедра „Икономика и управление по отрасли“, където над 15 години отговаря за развитието на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, а от 2018 г. е и ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“.