Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стажантска програма

 

Търсим своя нов колега – ти ли си? 

 

Кандидатствай

Стажантска програма

Какво предлага стажантската програма?

  • Гъвкаво работно време – 4-8 часа
  • Продължителност на стажа, съобразена с твоите възможности – 3-6+ месеца
  • Атрактивно заплащане
  • Подкрепа от най-добрите професионалисти в областта
  • Работа по реални и предизвикателни проекти
  • Възможността да се присъединиш към социално отговорна организация
  • Сертификат за успешно завършен стаж

В УниКредит създаваме възможности за растеж и отключваме едно по-добро утре. Стажантската ни програма подава ръка на студентите и наскоро завършилите специалисти, като съчетава обучението им с реални работни предизвикателства в екипа на водеща финансова компания.

Програмата предоставя възможности за стаж в УниКредит Булбанк и нейните дъщерни дружества УниКредит Лизинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Застрахователен Брокер в цялата страна.

Кандидатствай

От кои направления можете да избирате?

Дирекция „Банкиране на дребно“ управлява бизнеса на банката, насочен към физически лица и малки предприятия. В нея се създават маркетинговата и бизнес стратегия, разработват се продукти за клиентите от различните сегменти. Там се управляват процесите и продуктите, следи се за постигането на продажбените и финансови цели. Основен приоритет е постигането на висока клиентска удовлетвореност и създаване на добавена стойност за акционерите на Банката. „Банкиране на дребно“ управлява и микса от дистрибуционни канали. Основният от тях е клоновата мрежа, която се състои от филиали, офиса, кредитни и бизнес-центрове, в които се обслужват клиентите на Банката, в зависимост от техния сегмент и местоположение. УниКредит Булбанк използва и алтернативни канали за банкиране на дребно. Те включват електронно и Интернет банкиране, Център за контакт с клиенти и мрежа от външни агенти и партньори. Тези канали създават добавена стойност за клиентите и работят в синхрон с традиционна клонова мрежа.

Отдел „Събиране на вземания“ е част от Управление „Риск“ в УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД. Основните дейности в отдела са свързани със събиране на просрочени вземания чрез навременно, професионално, гъвкаво и коректно общуване с клиентите. Отделът се занимава още с реструктуриране на активни кредити, в случай на затруднения от страна на потребителите при изплащането им; осъществяване на комуникация с клиенти с цел изплащане на задължения, контрол и мониторинг на качеството на комуникацията с клиенти и други.

Център за контакт с клиенти е част от Управление „Алтернативни канали“ в Дирекция „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк. Отделът се занимава с приемане на телефонни обаждания от вътрешни и външни клиенти и предоставя информация относно изплащане на активни кредити, предсрочно погасяване и др. Осъществява и изходящи обаждания, свързани с телемаркетингови кампании, инициативи за продажба на продукти и др. Персоналните частни банкери предлагат достъп до богат набор от услуги на местните пазари, както и решения, свързани с офшорно банкиране.

Деловодството обслужва Банката в следните направления: регистрация и придвижване на документи; организиране на оперативния архив на клонова мрежа; съхранение на документи и осигуряване на ретроспективна информация от централизиран архив; разпределение на периодичен печат, обработка и създаване на печатни материали в печатни бази и други.

Управление „Операции“ играе роля на Център за компетенции и изпълнение на трансфери, наредени от клиенти, операции, администриране на кредити и други бек-офис дейности. Управлението се занимава с оптимизиране на главните банкови процеси, свързани с централизираните и бек-офис операции при условията на подобряване на ефективността, използването на ресурсите и предлаганото качество на клиентите с едновременното минимизиране на оперативния и регулативен риск.

Зад Управление „Информационни технологии“ на УниКредит стои екип от 180 човека, разпределени в 7 отдела, профилирани по области на специализация. Те работят с повече от 150 бизнес приложения и управляват два изчислителни центъра в София, над 500 сървъра и над 4500 работни станции. Динамика, фокус към клиента и предоставяне на висококачествени услуги са определенията, които най-добре описват стила на работа в тази структура.

Това е отделът, който е ангажиран с развитието на картовите разплащания на банката. Екипът на “Карти” се занимава с отпускане на кредитни лимити по банкови карти, ежедневни действия свързани с издаване на банкови карти и инсталиране на АТМ и ПОС терминали, минимизиране на риска и загубите от злоупотреби с банкови карти.

УниКредит Булбанк предлага широка гама банкови продукти и услуги на своите корпоративни клиенти, като работи с фирми от всички сектори на икономиката и взаимодейства тясно с всички банки от групата УниКредит. Банката предлага разнообразни продукти за управление на парични средства и гъвкави форми на финансиранe и е активен участник на българския и международните финансови и капиталови пазари.

Основната дейност на Сектор „Валутни разплащания“ е централизирана обработка на изходящи презгранични преводи, наредени по електронните канали: Булбанк Онлайн, Телебанк, Мултикеш и European Gate; централизирана обработка на входящи презгранични преводи; централизирана проверка на необходимите оправдателни документи при нареждания за презгранични преводи за държави извън Европейско икономическо пространство. В Сектор „Валутни разплащания“ се извършва централизирана обработка на сканирани платежни нареждания през приложението ISIS Papyrus и мониторинг на сканираните платежни нареждания.

Сигурност е управлението, чиято цел е да дефинира, изпълнява и гарантира качеството на валидните за банката политики, закони и норми за сигурност, съгласно действащото законодателство и стандартите на Групата УниКредит. То подпомага бизнес-звената в оценката на риска и вземане на решения във връзка с всички аспекти на сигурността. Анализира пропуските и слабостите в сигурността и предлага решения, свързани с възможни инциденти.

„Управление на риска“ е Дирекция, в която са обхванати следните дейности: Анализи на искания за кредити и вземане на решение за кредитиране на физически и юридически лица; Мониторинг на кредитни експозиции, ранно идентифициране на потенциални рискове от влошаване на кредитния портфейл; Управление на портфейла от необслужвани кредити в кредитния портфейл на банката; Оценка на пазарния и операционен риск, своевременно идентифициране на съответните рискове; Оценка на качеството на кредитния портфейл на банката и техническо усъвършенстване на процедури за неговия анализ.

Our clients can rely on a structured process for identification of their needs and risk tolerance, which meets the highest standard of international practice and includes direct contact with highly qualified private bankers.This includes access to our wide product range, including the highest class of investment and bank solutions.

През април 2008 г. в УниКредит Булбанк е създадено звеното „Обслужване и удовлетвореност на клиентите“ с цел да се подобри качеството на обслужване на клиентите. Използването на международния опит на УниКредит за измерване и подобряване нивото на обслужване ни прави първата банка в България със специален фокус върху потребителската удовлетвореност.

Управление „Човешки ресурси“ отговаря за подбора, назначаването и обучението на всички служители в рамките на УниКредит в България. Основната мисия на екипа е да привлича, развива и задържа талантливите и високо способни колеги чрез създаване на работна среда, в която служителите могат да изразят пълния си потенциал.

Отдел Застраховане - Поддържа стабилни партньорски взаимоотношения с всички застрахователни компании. Разработва иновативни и поръчкови застрахователни продукти, отговарящи на всички потребности, като осигурява професионална информация и съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Защо в УниКредит?

УниКредит е водеща пан-европейска банкова група. Ние сме банка на реалното действие, фокусирана да предоставя практични решения по лесен и ефикасен начин. Така допринасяме за истинска промяна в живота на хората, семействата, компаниите и корпорациите.

UniCredit working desk

Как да кандидатстваш?

Попълни формата чрез бутона кандидатствай.

Посочи ни желаните от теб област и период за провеждане на стажа.

Крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди започване на стажа.

Кандидатствай