Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговско финансиране

Търговското финансиране ви предлага редица инструменти за търговско разплащане и намаляване на риска.

Търговско финансиране

Акредитив

Акредитиви по импорт и експорт и услуги за сконтиране на акредитиви

Документарно инкасо

Съдействие при документи по внос и износ

Банкови гаранции

Издаване и авизиране на банкови гаранции за обезпечаване на задълженията по договор и ограничаване на риска

Модул Търговско финансиране

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.
 

вход   научете повече