Линия за финансиране, предоставена от Европейска инвестиционна банка

Средносрочно и дългосрочно финансиране на проекти с инвестиционна цел и кредити за оборотни средства с преференциални лихвени условия, осъществявани посредством линия за финансиране, предоставена от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) според правилата за кредитиране на УниКредит Булбанк.

Предимства

 • Преференциални лихвени нива
 • Улеснен достъп до финансиране
 • Допустимо е комбинирано финансиране от ЕИБ и други схеми на ЕС
 • Обезпечаване финансирането на инвестиционните потребности на клиента

Характеристики

Максимален размер на финансиране

12.5 млн. евро

Срок за изплащане на кредита

Oт 2 до 12 години

За какво може да се използва?

 • Закупуване, модернизиране или разширение на материални активи
 • Финансиране разходи за нематериални активи
 • Покриване на средносрочни и дългосрочни нужди от оборотни средства
 • Смяна на собствеността или преструктуриране на предприятия, които ще позволят продължаване на икономическата дейност в предприятието

За кого е предназначена?

 • Автономни предприятия, действащи в областта на селското стопанство, промишлеността и услугите или друг приоритетен за линията сектор
 • Микро, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3000 души
 • Предприятия, които не са част от финансов холдинг

Основни изисквания

Кредитополучателят следва да декларира, че не извършва дейности, свързани с хазарт, тютюневи изделия, недвижими имоти, строителство, (които не са в съответствие с градоустройствените планове и с други административни разпоредби), производство, доставки или търговия с оръжия, или други продукти от индустрии, изключени за финансиране от ЕИБ.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна