Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Български капиталов пазар

Банката предлага пълен достъп до местния капиталов пазар, както и  възможност за търговия с държавни ценни книжа, издадени от Република България.

Български капиталов пазар

Предимства

  • Като член на БФБ банката разполага с директен достъп до Българската фондова борса.
  • Благодарение на широкия спектър от клоновебанката улеснява достъпа на своите клиенти до капиталовия пазар.

За кого е предназначена услугата

Инвеститори в обикновени и привилегировани акции, компенсаторни записи и бонове, търгувани на Българската фондова борса, както и държавни и корпоративни облигации.

Къде може да ни намерите

Клонове, чрез които УниКредит Булбанк предлага инвестиционно посредничество.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 130 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 131 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 132 на цената на един градски разговор