Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Многоцелеви кредитни линии

Краткосрочен кредитен ангажимент, чрез който банката предоставя възможност на клиентите си да ползват предварително дефиниран набор от съставни кредитни ангажименти в рамките на определен срок и до определен размер.

Многоцелеви кредитни линии

Предимства

 • Гъвкавост по отношение формата на финансиране Лимитът се договаря веднъж, след което може да се използва през различни инструменти.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за многократно продължаване на срока  Предоставя се на възможност за продължаване на срока на договора за кредит след анализ на кредитния риск на клиента.

Кредитен ангажимент

Съставните кредитни ангажименти, от които можете да избирате са:

 • Овърдрафт
 • Кредитна карта
 • Револвиращ кредит
 • Стандартен кредит за оборотни средства
 • Кредит под условие

Общият размер на кредитната експозиция се формира от размера на съставните продукти (ефективни и под условие).

Отделните кредитни ангажименти се ползват и издължават при установените за всеки от тях параметри и условия.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества 
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от допълнителна гъвкавост по отношение на формите на финансиране

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Заявете рзговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти