Инвестиции

Инвестиционният подход на УниКредит Частно Банкиране се базира на дисциплиниран и структуриран процес, който започва от разбирането на финансовите цели на нашите клиенти както и тяхната толерантност към риска, за да отговори най-точно на техните нужди.

Възможности за растеж

Основавайки се на Глобалната Инвестиционна Стратегия на УниКредит, ние предлагаме традиционни и алтернативни инвестиции в различни класове активи, с цел да доставим най-ценните възможности за растеж.

Фокусирани върху риска

В същото време се фокусираме върху съответните рискове и можем ще ви дадем ясна, прозрачна и по-задълбочена информация по предложените инвестиционни решения.

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Меню "Инвестиции и пазари" позволява да подавате поръчки за покупко-продажба на ценни книжа, проверявате и следите поръчките и сделките от портфейла си.

Глобална инвестиционна стратегия

Възползвайте се от нашата независима стратегия, предлагаща индивидуални решения, съобразени с текущите пазарни условия.

Взаимни фондове

Възползвайте се от над 40 взаимни фонда и богатия опит на професионалните ни фонд мениджъри.

Директни инвестиции

Сигурен достъп до международните капиталови пазари за директни инвестиции в акции, облигации, борсово търгуеми фондове и други финансови инструменти.

Структурирани продукти

Иновативни инвестиционни решения, създадени от експерти на Уникредит Груп, комбиниращи сигурност с висок потенциал за доходност.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл