Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Спестовни сметки

Стандартна спестовна сметка

Спестовната сметка ви позволява да разполагате със средствата си докато спестявате и предлага сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Съвместна спестовна сметка

Съвместната спестовна сметка предлага сигурност и възможности за доходност с безсрочна съвместна спестовна сметка в национална и чуждестранна валута.

Детска спестовна сметка

Детската спестовна сметка е предназначена за малолетни и непълнолетни лица и се предлага в 5 различни валути. Без такса за подръжка.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече за Булбанк Мобайл

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл