Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Спестовни сметки

Стандартна спестовна сметка

Спестовната сметка ви позволява да разполагате със средствата си докато спестявате и предлага сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Детска спестовна сметка

Детската спестовна сметка е предназначена за малолетни и непълнолетни лица и се предлага в 5 различни валути. Без такса за подръжка.