Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Стандартна спестовна сметка

Спестовната сметка ви позволява да разполагате със средствата си докато спестявате и предлага сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Съвместна спестовна сметка

Съвместната спестовна сметка предлага сигурност и възможности за доходност с безсрочна съвместна спестовна сметка в национална и чуждестранна валута.

Детска спестовна сметка

Детската спестовна сметка е предназначена за малолетни и непълнолетни лица и се предлага в 5 различни валути.

Спестовна сметка „Многофакторен влог“

При сметка „Многофакторен влог“ размерът на прилагания за месеца лихвен процент зависи от средномесечното салдо и броя тегления през изминалия месец.

Съвместен „Многофакторен влог“

При съвместния „Многофакторен влог“ прилаганият за месеца лихвен процент зависи от средномесечното салдо по влога и броя тегления през изминалия месец.

Детска спестовна сметка „Многофакторен влог”

Детска спестовна сметка „Многофакторен влог“ е предназначена за малолетни и непълнолетни лица и няма такса за поддръжка.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече