Овърдрафт

Вземете овърдрафт в лева, евро или щатски долари и си осигурете допълнителни средства по вашата картова сметка.

Овърдрафт по дебитна карта, с превод на работна заплата

Краткосрочен кредит под формата на текущо превишаване наличността по картова сметка. Отпуснатият лимит се ползва изцяло или на части.

Овърдрафт с финансово обезпечение

Краткосрочен кредит под формата на текущо превишаване наличността по разплащателна/картова сметка, обезпечен с парични средства по сметка в банката.

Булбанк Мобайл

Инсталирай банката в телефона си! Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл