Овърдрафт

Вземете овърдрафт в лева, евро или щатски долари и си осигурете допълнителни средства по вашата картова сметка.

Пари в резерв

Краткосрочен кредит под формата на текущо превишаване наличността по картова сметка. Отпуснатият лимит се ползва изцяло или на части.

Овърдрафт с финансово обезпечение

Краткосрочен кредит под формата на текущо превишаване наличността по разплащателна/картова сметка, обезпечен с парични средства по сметка в банката.

Овърдрафт срещу студентска стипендия

Овърдрафт срещу стипендия са допълнителните средства, които можете да заемате от текущата си сметка и да използвате за финансиране на текущи нужди.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл