Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Овърдрафт с финансово обезпечение

Осигурете си пари за всеки случай с овърдрафт с финансово обезпечение. Няма изискване за минимален доход или трудов стаж.

 • Няма изискване за минимален доход
 • Ползвате отстъпка с Програма „Модула“
 • Плащате лихва само върху използваната сума
 • Бърз отговор при кандидатстване

ЗАЯВЕТЕ

Овърдрафт с финансово обезпечение

Характеристики

Цел

Икона

Финансиране на вашите текущи потребности.

Валута

Икона

Лева и евро 

Срок

Икона

12 месеца с възможност за автоматично удължаване.

Обезпечение

Икона
 • Не се изисква съпруг/съпруга да са солидарни длъжници по кредита
 • Не се изисква сключването на  застраховка „Живот“

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Няма изискване за минимален доход или трудов стаж
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити

Необходими документи

Кандидатстване

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за кредит на физически лица.
 3. Използвайте Булбанк Онлайн.

Допълнителни продукти