Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Кредитна протекция“

Защитете себе си и семейството си от непредвидени обстоятелства и кризисни моменти. Застраховка „Кредитна протекция“ покрива вноските по кредита ви в случай на злополука, намалена трудоспособност или смърт.

  • Преференциална цена за оптимално застрахователно покритие за периода на кредита
  • Защита срещу нередовно обслужване на кредита в резултат на непредвидени събития, водещи до загуба на доход
  • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
  • Възможност за включване на покритие за нежелана безработица
  • Застрахователната премия се удържа с вноската по кредита при месечно плащане
  • Гратисен период за плащане на застрахователната премия

 

 

Застраховка „Кредитна протекция“

Покритие

  • Смърт в резултат на заболяване или злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на заболяване и злополука

  • Временна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука
  • Болничен престой над 7 дни в резултат на злополука (само в случай че застрахованото лице е в отпуск за отглеждане на малко дете)

Характеристики

Застраховка „Кредитна протекция“ е продукт, създаден от клоновете на Кардиф Животозастраховане и Кардиф Общо Застраховане в България специално за клиентите на УниКредит Булбанк, одобрени за кредит.Предмет на застраховката

Икона

Защитава плащанията на вноските по кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и работоспособността на кредитополучателя.

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени.

Застрахователната сума е равна на баланса по кредита към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Допълнително покритие

Икона

Нежелана безработица

Срок

Икона

Застраховката се сключва за срока на кредита.

Пакет „66+“ и пакет „Злополука“

Застраховка „Кредитна протекция“ се предлага и с покрития само в резултат на злополука за лица, навършили 65 г. или лица с определен процент трайно намалена работоспособност към датата на сключване на застраховката.

Сключване на застраховката

Застраховка „Кредитна протекция“ може да сключи всеки клиент на УниКредит Булбанк, одобрен за кредит. За повече информация, посетете най-удобния за вас клон на УниКредит Булбанк.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече за Булбанк Мобайл

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл