Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Кредитна протекция“

Защитете себе си и семейството си от непредвидени обстоятелства и кризисни моменти. Застраховка „Кредитна протекция“ покрива вноските по кредита ви в случай на злополука, намалена трудоспособност или смърт.

 • Преференциална цена за оптимално застрахователно покритие за периода на кредита
 • Защита срещу нередовно обслужване на кредита в резултат на непредвидени събития, водещи до загуба на доход
 • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
 • Възможност за включване на покритие за нежелана безработица
 • Застрахователната премия се удържа с вноската по кредита при месечно плащане
 • Гратисен период за плащане на застрахователната премия

 

 

Застраховка „Кредитна протекция“

Покритие

 • Смърт в резултат на заболяване или злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на заболяване и злополука

 • Временна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука
 • Болничен престой над 7 дни в резултат на злополука (само в случай че застрахованото лице е в отпуск за отглеждане на малко дете)

Характеристики

Застраховка „Кредитна протекция“ е продукт, създаден от клоновете на Кардиф Животозастраховане и Кардиф Общо Застраховане в България специално за клиентите на УниКредит Булбанк, одобрени за кредит.Предмет на застраховката

Икона

Защитава плащанията на вноските по кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и работоспособността на кредитополучателя.

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени.

Застрахователната сума е равна на баланса по кредита към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Допълнително покритие

Икона

Нежелана безработица

Срок

Икона

Застраховката се сключва за срока на кредита.

Пакет „66+“ и пакет „Злополука“

Застраховка „Кредитна протекция“ се предлага и с покрития само в резултат на злополука за лица, навършили 66 г. или лица с определен процент трайно намалена работоспособност към датата на сключване на застраховката.

Сключване на застраховката

Застраховка „Кредитна протекция“ може да сключи всеки клиент на УниКредит Булбанк, одобрен за кредит. За повече информация, посетете най-удобния за вас клон на УниКредит Булбанк.

Заяви щета

Заявяването на застрахователна претенция във връзка с настъпило застрахователно събитие може да се предявите по един от следните начини:

Може да посетите и на място Центъра за обслужване на клиенти на Застрахователите, на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ 29А, партер


След настъпване на покрит от Общите условия риск, е необходимо да информирате БНП Париба Кардиф България за настъпилото застрахователно събитие.

За да предявите застрахователна претенция към БНП Париба Кардиф България, моля следвайте следните стъпки:

 1. Определете вида на настъпилото застрахователно събитие  от "покритите рискове", посочени в застрахователния сертификат.
 2. Проверете дали настъпилото застрахователно събитие отговаря на дефиницията за съответния риск, посочен в Общите Ви условия.
 3. Проверете дали събитието не е част от изключващите клаузи.
 4. Проверете дали застрахователната премия е редовно заплащана, включително  към датата на настъпване на застрахователното събитие.
 5. Свържете се с БНП Париба Кардиф България, посредством телефонно обаждане към Контактния им център или пишете на електронен адрес: dbsejgcvmhbsjbAdbsejg/ch
 6. Изберете, според типа на настъпилото застрахователно събитие съответния формуляр от списъка по-долу. Във всеки формуляр,  ще откриете детайли какви са необходимите документи за регистрация и оценка на застрахователна претенция.
 7. След попълването и прилагането на необходимия набор от документи, ги изпратете по избран от Вас начин – чрез куриер / Български пощи или по електронен път съгласно подробната Инструкция за предявяване на застрахователна претенция по електронен път.

Документи

Уведомления за настъпило застрахователно събитие