Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Доброволен пенсионен фонд Алианц

Осигурете си допълнително спокойствие и достойни старини с Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“. Фондът е гъвкав по отношение размера и периодичността на плащане на вноските и ви дава възможност за ранно пенсиониране.

Запитване

Доброволен пенсионен фонд Алианц

Предимства

 • Спестявате средства  
 • Осигурявате си пенсионен доход независим от държавното обществено осигуряване 
 • Средствата са във ваша индивидуална партида (сметка) 
 • Инвестиране без обвързване със срокове 
 • Възможност за ранно пенсиониране 
 • Ползвате данъчни облекчения 
 • Необлагаемост на средствата които получавате от доброволния пенсионен фонд след пенсиониране

Характеристики

Внасяне на осигуровки

Икона

Доброволното осигуряване се извършва с лични вноски, с вноски от работодател или друг осигурител.

Лични вноски
При доброволното осигуряване с индивидуални вноски сами определяте размера и периодичността на вноските и може да ги промените във всеки момент.

Вноски от работодател

Работодателят сам определя условията на осигуряване:

 • Период на осигуряване на отделните служители и работници
 • Конкретен брой осигурявани служители и работници
 • Условия в случай на подмяна на служител и работник или присъединяване на новоназначен към намеренията за осигуряване на персонала
 • Предварителен и непроменим размер на осигурителните вноски

Размер на вноските за осигуряване

Няма ограничения за размера на вноските. Размерът на бъдещата пенсия зависи преди всичко от направените вноски.

Периодичност на вноските

Икона
 • Месечни
 • Тримесечни
 • Шестмесечни
 • Годишни
 • Еднократни

Видове пенсионни плащания

Икона

Пенсионерите на ДПФ „Алианц България“ имат право на свободен избор между различните видове плащания:

 • Пенсии за старост и инвалидност – срочни или пожизнени
 • Тегления по индивидуален план, определен от пенсионера
 • Еднократно изплащане на средствата

Права на осигурените

 • Теглите без ограничения средства от личните си вноски.
 • Прекратявате или временно прекъсвате вноските без неустойки, глоби и лихви.
 • По всяко време и без ограничения можете да променяте размера на вноската и периодичността на плащането й. 
 • Получавате безплатна информация за своята индивидуална партида.

Наследяване на средствата 

Всички средства в доброволния пенсионен фонд се наследяват от наследниците по закон на осигуреното лице/пенсионера или от определени от него ползващи лица.

Данъчни облекчения

Осигуряващите се имат право на данъчно облекчение в размер на 10% от данъчната основа. При допълнително осигуряване на работещите по трудов договор или договор за управление и контрол, работодателят също има право на данъчно облекчение.

За данъчни цели се признава пълната сума на вноските на работодатели/осигурители за допълнително доброволно осигуряване. С техния размер се намалява годишния резултат на фирмата и се облагат с данък върху разходите.

Освобождават се от данък върху разходите вноските на работодатели/осигурители за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице.


Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е гъвкаво и може да отговори и на бизнес потребностите ви. Научете как можете да осигурявате вашите служители и какви ще са предимствата за вас.

Дистанционен процес:

 • Лесно и без посещение в банката
 • Попълнете кратка онлайн форма
 • Наш експерт ще се свърже с вас, за да отговори на всичките ви въпроси
 • Завършете процеса напълно дистанционно

Заявете сега